คลังเก็บผู้เขียน: สช.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th

สธ.ลุยพัฒนาทีม “หมอครอบครัว” ลดรักษารพ.ใหญ่

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2557 นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการเดินหน้าปรับระบบสุขภาพทศวรรษใหม่ว่า เพื่อให้ระบบบริการสุขภาพครอบคลุมยิ่งขึ้น และเน้นการ ส่งเสริมป้องกันโรค สธ.จึงมีนโยบายจัดตั้งทีมหมอครอบครัวขึ้น ทำหน้าที่ดูแลปัญหาสุขภาพของทุกคนในครอบครัว มุ่งเน้นการ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค จะเป็นทีมแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหลัก พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สุขภาพต่างๆ จะให้โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.) มาร่วมกันทำงานเป็นทีม รวมพลังกันดูแลชาวบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ชาวบ้านมั่นใจ ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ลดความแออัด เป็นต้น หลักการพัฒนาทีมหมอครอบครัวจะมี 2 วิธี คือ 1. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ธรรมนูญสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ

อัมมารเบรกแนวคิดตั้งกองทุนร่วมจ่าย

มติชน ฉบับวันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2557 นายอัมมาร สยามวาลา ประธานคณะกรรมการประสานระบบสุขภาพแห่งชาติ 3 กองทุน (กองทุนหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) กองทุนสวัสดิการข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม) กล่าวถึงกรณีที่ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.สธ.) เสนอให้มีการตั้งกองทุนร่วมจ่ายแทนประชาชนในระบบบัตรทอง โดยใช้งบประมาณที่มาจากภาษีผู้มีฐานะทางการเงินดี ว่า ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ เพราะต้องใช้งบจากรัฐเหมือนเดิม และไม่เห็นด้วยกับการเก็บเงินภาษีพิเศษใดๆ เพราะการเก็บภาษีอะไรก็ตามควรเข้าเป็นภาษีรวม เพื่อการใช้จ่ายรอบด้าน รวมถึงการนำภาษีบางส่วนมาใช้สำหรับงานรักษาพยาบาล จริงๆ แล้ว เงินสำหรับรักษาพยาบาลในระบบบัตรทองขึ้นไม่มากแต่ขึ้นทุกปี ปีหนึ่งอยู่ที่ 5,000-10,000 ล้านบาท เพราะจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น จำเป็นต้องใช้บริการสุขภาพมากขึ้น และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรในระบบสาธารณสุข ทั้งนี้ ที่ผ่านมาที่เห็นว่างบบัตรทองมีปัญหาเป็นเพราะรัฐบาลขี้เหนียว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 3 กองทุนสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ

อาเซียนเร่งขับเคลื่อนปลอดจากแร่ใยหิน

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ผู้เชี่ยวชาญและนักเคลื่อนไหวคัดค้านการใช้แร่ใยหินจากประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน รวมประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ “เร่งรัดให้เอเชียปลอดภัยจากแร่ใยหิน : หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และสังคม” ที่โรงแรมเอเชีย เมื่อวันที่ 24-25 พ.ย.ที่ผ่านมา จัดโดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU Global Network และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อชี้ให้เห็นถึงผลกระทบจากภัยแร่ใยหินด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มัดแน่น ควบคู่กับการเสนอมาตรการจำเป็นเร่งด่วนบรรเทาอันตรายจากแร่ใยหินที่ตกค้างสะสมในสิ่งแวดล้อมโดยเร็วที่สุด รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) กล่าวว่า ไทยแม้จะมีมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2554 ที่เห็นชอบตามยุทธศาสตร์สังคมไทยไร้แร่ใยหิน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

จ่อยกเลิกแร่ใยหิน อุตฯเตรียมชงครม. สั่งห้ามใช้ใน2-5ปี วอนรบ.เร่งปิดเกม

แนวหน้า ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน รศ.พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานกรรมาธิการสาธารณสุข สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เปิดเผยความคืบหน้าในการผลักดันให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินในประเทศไทย ว่าหลังจากที่ได้ นำคณะเครือข่ายวิชาการ กลุ่มแรงงาน เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่าย ผู้ป่วยจากการทำงาน และกลุ่มแรงงานจากเครือข่ายต่อต้านแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (ทีแบน) เข้ายื่นหนังสือถึงกระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านไปยังรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ให้ช่วยเร่งยกเลิกการใช้แร่ใยหินตามมติ ครม. ปี 2554 และหารือ นายเสรี อติภัทธะ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก็ได้รับคำยืนยันว่า มีความเป็นไปได้ ที่จะยกเลิกการใช้แร่ใยหินใน 2-5 ปี โดยในสินค้าบางชนิด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

โรงไฟฟ้าถ่านหิน ทางออกวิกฤตพลังงานไทย

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 วารุณี สิทธิรังสรรค์ warunee11@yahoo.com กระแสคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดูจะไม่จบง่ายๆ เพราะแม้ กฟผ.ยืนยันว่าได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่เสียงคัดค้านยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ ที่ยังกลัวผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชาวบ้านที่นำโดย “เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหิน” และ “เครือข่ายปกป้องพื้นที่ชุ่มน้ำโลก”มองว่า ถึงจะใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) แต่สุดท้ายมลพิษที่ออกมาจากการเผาไหม้ย่อมไม่หมดไป ยิ่งหากกระบวนการจัดเก็บไม่ดีพอยิ่งเพิ่มปัญหา ที่สำคัญ โรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ใช่คำตอบสุดท้าย เพราะขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกพยายามยกเลิกโรงไฟฟ้าชนิดนี้ หันไปสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนแทน ขณะที่ “คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ” ซึ่งมีความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชน ได้จัดตั้ง “คณะทำงานพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบ ด้านสุขภาพโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือขนถ่านหินในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้” … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ถ่านหิน | ติดป้ายกำกับ

คุยกับ ‘นพ.วินัย ลีสมิทธิ์’ เขตสุขภาพตอบโจทย์ปฏิรูประบบสุขภาพได้หรือไม่ ?

เจาะลึกระบบสุขภาพ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ที่ถูกผลักดันอย่างจริงจังตั้งแต่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ขึ้นเป็นปลัดสธ.ในยุคที่มี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ เป็นรมว.สธ. และกระทั่งเกิดการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง จนไทยได้รัฐบาลจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เขตสุขภาพก็ยังคงเป็นนโยบายที่ได้รับการขับเคลื่อนต่อไป จากเสียงคัดค้าน ไม่เห็นด้วย กระทั่งบอกว่า นี่ไม่ใช่เขตสุขภาพที่ต้องอาศัยหัวใจสำคัญคือ การกระจายอำนาจ แต่เป็นการรวบอำนาจมากกว่า แต่ที่สุดก็สามารถฟันฝ่ามาได้ และมีผลงานในบางเขต บางด้าน ที่ประสบความสำเร็จจริง ประชาชนได้ประโยชน์จริง ซึ่งจนถึงตอนนี้เสียงคัดค้านและความไม่เห็นด้วยก็ลดน้อยลง แม้กระทั่งคสช.ยังต้องประกาศ เดินหน้าเขตสุขภาพประชาชน เมื่อสำรวจดูผลงานวิจัยเรื่องเขตสุขภาพนั้น จะพบงานวิจัยของ นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ ผอ.รพ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ที่ได้รับการอ้างอิงกันมาก งานวิจัยดังกล่าว คือ “การศึกษารูปแบบ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เขตสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ

เชิญร่วมงานเสวนา’สุขภาวะบนหลังอาน จักรยานคนเมือง’เวที สช.เจาะประเด็นครั้งที่ 5/2557

วิชาการ.คอม วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ปัจจุบันกระแสการใช้จักรยานและการเดินในชีวิตประจำวันของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัดทั่วประเทศ ขณะที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เริ่มรณรงค์ สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม รวมถึงการปรับทัศนคติของผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างยั่งยืน นำไปสู่สังคมที่น่าอยู่ ประชาชนสามารถดูแลรักษาสุขภาพของตนเองได้ดีขึ้น ขณะที่ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้มีมติในการประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริม “สุขภาวะ” ด้วยการใช้จักรยานและการเดิน ให้เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงได้จัดเวที สช.เจาะประเด็น เรื่อง “สุขภาวะบนหลังอาน จักรยานคนเมือง” … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ