คลังเก็บผู้เขียน: สช.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th

โฉมหน้าผู้หญิงมากความสามารถ กับตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

แนวหน้า ฉบับวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวน 250 คน ตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2557 ในจำนวนนี้ มีผู้หญิงมากความสามารถในหลากสาขา จำนวน 37 คน อยู่ในรายชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีทั้งอดีตสมาชิกวุฒิสภา, ข้าราชการในอดีตและปัจจุบัน,นักวิชาการ, นักธุรกิจภาคเอกชน, เอ็นจีโอ และสื่อมวลชน มาดูกันว่า สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหญิงนั้นเป็นใครและอยู่สายไหนกันบ้าง เริ่มที่ กลุ่มอดีตสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ปฏิรูปประเทศไทย | ติดป้ายกำกับ

ศึกเสื้อกาวน์’หมอตระกูลส.’ปะทะปลัด-สสจ.ทั่วประเทศ

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557 จู่ๆ ก็มีคำสั่งจาก นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ให้ยุติเข้าร่วมประชุมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในวันที่20 ต.ค.นี้ และให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขงดเข้าร่วมการประชุมกับ สปสช. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ เป็นปรากฏการณ์สะท้อนถึงความขัดแย้งอย่างรุนแรงภายในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสุขทุกข์ปัญหาสุขภาพของประชาชน โดยเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างปลัด สธ. กับทีมที่ปรึกษารัฐมนตรี ซึ่งล้วนเป็นหมอตระกูลส. ที่มีบทบาทสูงใน สธ. ทั้งยังคุม สปสช.ที่ดูแลงบประมาณสูงถึง 1.4 แสนล้านบาท ผ่านโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค มหากาพย์ความขัดแย้งใน สธ.ถูกเรียกมาตลอดว่า คือ ความขัดแย้งภาพใหญ่ระหว่างกลุ่มก้อนที่เรียกว่าแพทย์ชนบท กับแพทย์สายกระทรวง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เขตสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ , ,

Onep promises cadmium clear-up for Mae Sot locals

BANGKOK POST  Issued date 1 October 2014 PARITTA WANGKIAT The Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (Onep) has vowed to enforce strict legal measures to eradicate cadmium contamination in the Mae Tao river basin. Villagers in Tak’s … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป, HIA | ติดป้ายกำกับ

Mae Tao River basin to be declared a protected area TAK REGION TO GET RECOGNITION IN 2015 AFTER DECADE OF MINING, POLLUTION

THE NATION  Issued date 1 October 2014 WASU VIPOOSANAPAT THE NATION THE MAE TAO river basin in Tak province, which has been affected by cadmium contamination from mining operations for a decade, will be declared a protected area by mid … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน HIA | ติดป้ายกำกับ

เวทีปฏิรูปประเทศชูสร้างพลังพลเมืองปูฐานประชาธิปไตย

 (คณะกรรมการปฏิรูป/สุขภาพ)- (มีภาพ) คลิกดูคลิป>> มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2557 หมายเหตุ – นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้าร่วมแสดงความเห็นในวงสัมมนา “กลไกและกระบวนการในการใช้อำนาจของภาคพลเมืองและการเสริมสร้างพลังพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ในงานสัมมนา “การปฏิรูปประเทศไทย: ดุลยภาพที่เหมาะสมของสถาบันการเมืองกับการเมืองภาคพลเมือง ภายใต้โครงการสัมมนาสู่ทศวรรษที่เก้า ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย” ที่โรงแรม เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 29 กันยายน สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา แนวคิดเรื่องความเป็นพลเมืองมีความสำคัญโดยเฉพาะการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ต้องยอมรับการเมืองภาคพลเมืองมีความสำคัญใกล้ชิดกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เวลาที่พูดถึงประชาธิปไตยที่ปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชน เนื่องจากหวังว่าจะให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม เพราะฉะนั้นการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองโดยให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างรากฐานประชาธิปไตย และส่งเสริมธรรมาภิบาล เมื่อปี 2540 ประเทศไทยมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ โดยเกิดรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้นมานั่นคือ รัฐธรรมนูญปี 2540 โดยกลไกต่างๆ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ปฏิรูปประเทศไทย | ติดป้ายกำกับ ,

รายงานพิเศษ: สช.แนะ5ข้อก่อนตรวจสุขภาพให้ความรู้เช็กร่างกายอย่างถูกต้อง

ข่าวสด ฉบับวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เปิดตัวโครงการ “ตั้งหลัก ก่อนตรวจ” สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ในการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม พร้อมจัดทำหนังสือ “ตั้งหลัก ก่อนตรวจ 20 ถาม-ตอบ เรื่องตรวจสุขภาพ” จำนวนกว่า 30,000 เล่ม แจกจ่ายให้แก่ผู้สนใจ       รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ประธานคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็น เรื่อง นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยนิยมตรวจสุขภาพทุกปี เพื่อค้นหาโรคที่อาจเกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะซื้อแพ็กเกจกับทางโรงพยาบาล ซึ่งบางครั้งพบว่าตรวจเกินความจำเป็น และยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการตรวจสุขภาพอย่างถูกต้อง ว่าควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ อย่างไรบ้าง สช.จึงริเริ่มโครงการนี้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ตรวจสุุขภาพ | ติดป้ายกำกับ

คสช.รัฐบาลใหม่จุดเปลี่ยนบนความท้าทาย การคืนความสุขสู่สังคมไทย

มติชน ฉบับวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ผศ.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตรคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มนุษย์ทุกคนทุกชาติทุกภาษาเกิดมาล้วนแต่แสวงหาความผาสุก เพราะความผาสุกย่อมนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดี สังคมไทยหลายปีที่ผ่านมาตกอยู่ในภาวะของความแตกต่างจากความคิดของคนบางกลุ่ม เกิดการต่อสู้ในลักษณะของการนำมาซึ่งความแตกแยก สร้างความสูญเสียในหลายมิติ ความสูญเสียในสังคมที่เป็นฝีมือของผู้คนในสังคมบางกลุ่มบางพวก ก่อให้เกิดความทุกข์แก่คนส่วนใหญ่ ความเป็นไทย ความเป็นสยามเมืองยิ้มที่ผู้คนมีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นับวันที่จะห่างหายไปจากสังคม วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นวันที่สังคมไทยต้องบันทึกไว้อีกครั้ง เมื่อเกิดการรัฐประหารโดยคณะนายทหารที่มองสถานการณ์สังคมแล้วว่าทำท่าจะนำมาซึ่งความแตกแยกที่รุนแรง และสร้างความทุกข์ให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศ ภายหลังรัฐประหาร คำว่าเดินหน้าประเทศไทยเกิดขึ้น คำว่าทวงคืนความสุขจึงมีการหยิบยกขึ้นมาดำเนินการอย่างเร่งด่วน อาการของโรคที่กัดกร่อนสังคมซึ่งมาจากความต่างบนความคิดของคนบางกลุ่ม ได้รับการเยียวยาด้วยกุศโลบายที่ผ่านการกลั่นกรองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันนี้มีคำถามกลับมาว่า ความผาสุกเกิดขึ้นในสังคมไทยหรือยัง ก็คงมีคำตอบที่ชัดเจนแล้วว่าความผาสุกที่ผู้คนของประเทศปรารถนากำลังกลับคืนมา ถึงแม้ว่าไม่สามารถเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความสุขได้อย่างทันท่วงที มีคำกล่าวว่า กรุงโรมไม่ได้สร้างวันเดียวฉันใด สังคมไทยก็เช่นเดียวกัน คณะ คสช. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คสช. | ติดป้ายกำกับ