คลังเก็บผู้เขียน: สช.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th

รมช.สธ.เปิดแผน’กองทุนร่วมจ่าย’

มติชน ฉบับวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ว่าที่ประชุมหารือประเด็นการปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย โดยมีความห่วงใยในระบบการเงินการคลังกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แม้จะมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพียงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (จีดีพี) แต่ต้องเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน “รัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายร่วมจ่าย ณ จุดบริการ เพราะการเรียกเก็บเงินกับประชาชนจะส่งผลกระทบมาก แต่มีการศึกษาสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่า ควรมีกองทุนร่วมจ่ายแทนประชาชน โดยกองทุนนี้จะเป็นการเก็บเบี้ยเพิ่มในกลุ่มคนที่มีฐานะทางการเงินดี ซึ่งการเก็บเบี้ยจะแบ่งออกเป็น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ระบบประกันสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ

สกู๊ปแนวหน้า: ‘กองทุนการออมแห่งชาติ’อย่าปล่อยให้ประชาชน’ฝันค้าง’

แนวหน้า ฉบับวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นนทิยา ตาน้อย SCOOP@NAEWNA.COM สังคมผู้สูงอายุ..คำคำนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรไทยลดต่ำลงเรื่อยๆ สวนทางกับจำนวนประชากรวัยเกษียณ หรืออายุ 60 ปีขึ้นไป ที่เพิ่มขึ้น ดังที่มีการคำนวณว่า ปัจจุบันมากกว่า 1 ใน 10 ของประชากรไทยทั้งหมด 65 ล้านคน หรืออยู่ที่ประมาณ 6-9 ล้านคน ล้วนเป็นผู้สูงอายุทั้งสิ้น ทว่าการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย ถือว่าน่าเป็นห่วงมาก เพราะเมื่อไปดูประเทศอื่นๆ ที่ก้าวเข้าสู่วิกฤตินี้ ไม่ว่าจะเป็นหลายประเทศในสหภาพยุโรป (EU) ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือแม้แต่เพื่อนบ้านร่วมอาเซียนของเราอย่างสิงคโปร์ ล้วนแต่เป็น “ประเทศพัฒนาแล้ว” ที่ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวค่อนข้างสูง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน HA | ติดป้ายกำกับ , ,

สธ.เตรียมส่ง’ทีมหมอครอบครัว’ดูแลคนไทยเริ่ม1ม.ค.นี้

แนวหน้า ฉบับวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ประชาชนทุกคนบนแผ่นดินไทย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ยั่งยืน โดยจะต้องมีการเข้าไปดูแลสุขภาพประชาชน ถึงในระดับครอบครัว ซึ่งเป็น หน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมและมีความสำคัญที่สุดในการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยจะใช้ระบบการสร้างนำการซ่อมสุขภาพ เพื่อรักษาการมีสุขภาพดีของประชาชนไว้ให้ยาวนานที่สุด รวมทั้งเน้นการดูแลแบบองค์รวม ตั้งแต่การป้องกัน ดูแล และรักษา จนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหลัง เจ็บป่วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนไทยทั้งประเทศที่ป่วยแล้วและยังไม่ป่วย ให้เข้าถึงบริการและได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจะส่งทีมหมอครอบครัว ซึ่งเป็นบุคลากรด้านสุขภาพประกอบด้วย แพทย์ประจำครอบครัว ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และ นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ธรรมนูญสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ

ชี้ข้อดีองค์กร ส. คล่องตัว ทำงานเร็ว แต่ไม่ควรมีมาก หวั่นเป็นศูนย์อำนาจใหม่

เจาะลึกระบบสุขภาพ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 รองนายกฯ ชูองค์กรรัฐตาม พ.ร.บ. เฉพาะ ทำงานรวดเร็ว คล่องตัว มีอิสระ บรรลุวัตถุประสงค์ดีกว่าหน่วยงานราชการ แนะ สปช. สนช. ใช้เป็นต้นแบบบริหารหน่วยงานรัฐ ปฏิรูปประเทศ เผยมีแนวโน้มจัดตั้งแบบองค์กระตระกูล ส เพิ่มขึ้น แต่ไม่ควรมีมาก เพราะอาจจะเป็นศูนย์อำนาจใหม่ และทำระบบข้าราชการยุ่งยาก ย้ำหน่วยงานควบคุมกำกับตรวจสอบ ยังควรเป็นหน่วยงานราชการ ห่วงกลายเป็นศูนย์รวมอำนาจใหม่ ละเลยการตรวจสอบ เว็บไซต์ASTVผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่ 26 พ.ย.57 ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “หน่วยงานรัฐตาม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ระบบสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ

“ผู้แทนนานาชาติยืนยันแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย”

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ผู้แทนการค้าแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย (Trade Representation of the Russian Federation in Thailand) ร่วมกับศูนย์ ข้อมูลไครโซไทล์ จัดงานเสวนาเชิงวิชาการนานาชาติ SAFE USE IN PRACTICE เรื่อง “นโยบายนานาชาติและหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการบริหารจัดการใยหินไครโซไทล์” ระดมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ อาทิ บราซิล แคนาดา สหรัฐอเมริกา อินเดียเวียดนาม และประเทศไทย เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและเป็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในด้านนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการการใช้ แร่ใยหินไครโซไทล์ของแต่ละประเทศ พร้อมหลักฐานชัดเจนจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกว่าแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถใช้ในอุตสาหกรรมได้อย่างปลอดภัยและไม่มีปัญหาด้านสุขภาพMr.Igor Kruchinin ผู้แทนการค้าแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย กล่าวว่าในนามผู้แทนการค้ารัสเซียประจำประเทศไทย เราตระหนักถึงปัญหาความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในประเทศไทย พร้อมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจไปยังทุกภาคส่วนว่าแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์ในประเทศไทยมีการใช้ในอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

รองนายกฯ เตือน 15 องค์กรกลายเป็นศูนย์รวมอำนาจใหม่

Matichon Online วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ศ.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “หน่วยงานรัฐตามพรบ.เฉพาะ : นวัตกรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย” ภายในการประชุมวิชาการ 15 หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพรบ.เฉพาะ 2557ว่า การดำเนินของหน่วยงานรัฐที่จัดตั้งขึ้นจากการมีพ.ร.บ.เฉพาะทั้ง 15 แห่ง สามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีกว่าหน่วยงานรัฐปกติ เป็นนวัตกรรมที่ทำให้งานของรัฐไปได้ดี หน่วยงานเหล่านี้ถือเป็นต้นแบบหนึ่งในการที่จะนำมาใช้ในการปริรูปประเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)น่าจะคิดถึงนำไปใช้เป็นรูปแบบในการปฏิรูประบบการบริหารหน่วยงานรัฐ โดยใช้กลไกแบบพ.ร.บ.เฉพาะ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานทั้ง 15 แห่งมีความหลากหลายในการดำเนินงานมีทั้งทำงานด้านนโยบาย สนับสนุน ปฏิบัติและผสมผสาน อาทิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) มีการทำงานแบบผสมผสานทำทั้งด้านนโยบาย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ระบบสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ

หวั่นองค์กรตระกูล ส ศูนย์รวมอำนาจ รองนายกฯชี้ทำงานดี แต่ไม่ควรมีมาก

ASTVผู้จัดการ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 รองนายกฯ ชูองค์กรรัฐตาม พ.ร.บ. เฉพาะ ทำงานรวดเร็ว คล่องตัว มีอิสระ บรรลุวัตถุประสงค์ดีกว่าหน่วยงานราชการ แนะ สปช. สนช. ใช้เป็นต้นแบบบริหารหน่วยงานรัฐ ปฏิรูปประเทศ เผยมีแนวโน้มจัดตั้งแบบองค์กระตระกูล ส เพิ่มขึ้น แต่ไม่ควรมีมากเหตุทำระบบข้าราชการยุ่งยาก ย้ำหน่วยงานควบคุมกำกับตรวจสอบ ยังควรเป็นหน่วยงานราชการ ห่วงกลายเป็นศูนย์รวมอำนาจใหม่ ละเลยการตรวจสอบ วันนี้ (26 พ.ย.) ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “หน่วยงานรัฐตาม พ.ร.บ. เฉพาะ : … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ระบบสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ