คลังเก็บหมวดหมู่: แร่ใยหิน

อาเซียนเร่งขับเคลื่อนปลอดจากแร่ใยหิน

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ผู้เชี่ยวชาญและนักเคลื่อนไหวคัดค้านการใช้แร่ใยหินจากประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน รวมประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ “เร่งรัดให้เอเชียปลอดภัยจากแร่ใยหิน : หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และสังคม” ที่โรงแรมเอเชีย เมื่อวันที่ 24-25 พ.ย.ที่ผ่านมา จัดโดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU Global Network และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อชี้ให้เห็นถึงผลกระทบจากภัยแร่ใยหินด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มัดแน่น ควบคู่กับการเสนอมาตรการจำเป็นเร่งด่วนบรรเทาอันตรายจากแร่ใยหินที่ตกค้างสะสมในสิ่งแวดล้อมโดยเร็วที่สุด รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) กล่าวว่า ไทยแม้จะมีมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2554 ที่เห็นชอบตามยุทธศาสตร์สังคมไทยไร้แร่ใยหิน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

จ่อยกเลิกแร่ใยหิน อุตฯเตรียมชงครม. สั่งห้ามใช้ใน2-5ปี วอนรบ.เร่งปิดเกม

แนวหน้า ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน รศ.พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานกรรมาธิการสาธารณสุข สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เปิดเผยความคืบหน้าในการผลักดันให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินในประเทศไทย ว่าหลังจากที่ได้ นำคณะเครือข่ายวิชาการ กลุ่มแรงงาน เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่าย ผู้ป่วยจากการทำงาน และกลุ่มแรงงานจากเครือข่ายต่อต้านแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (ทีแบน) เข้ายื่นหนังสือถึงกระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านไปยังรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ให้ช่วยเร่งยกเลิกการใช้แร่ใยหินตามมติ ครม. ปี 2554 และหารือ นายเสรี อติภัทธะ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก็ได้รับคำยืนยันว่า มีความเป็นไปได้ ที่จะยกเลิกการใช้แร่ใยหินใน 2-5 ปี โดยในสินค้าบางชนิด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

“ผู้แทนนานาชาติยืนยันแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย”

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ผู้แทนการค้าแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย (Trade Representation of the Russian Federation in Thailand) ร่วมกับศูนย์ ข้อมูลไครโซไทล์ จัดงานเสวนาเชิงวิชาการนานาชาติ SAFE USE IN PRACTICE เรื่อง “นโยบายนานาชาติและหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการบริหารจัดการใยหินไครโซไทล์” ระดมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ อาทิ บราซิล แคนาดา สหรัฐอเมริกา อินเดียเวียดนาม และประเทศไทย เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและเป็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในด้านนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการการใช้ แร่ใยหินไครโซไทล์ของแต่ละประเทศ พร้อมหลักฐานชัดเจนจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกว่าแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถใช้ในอุตสาหกรรมได้อย่างปลอดภัยและไม่มีปัญหาด้านสุขภาพMr.Igor Kruchinin ผู้แทนการค้าแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย กล่าวว่าในนามผู้แทนการค้ารัสเซียประจำประเทศไทย เราตระหนักถึงปัญหาความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในประเทศไทย พร้อมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจไปยังทุกภาคส่วนว่าแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์ในประเทศไทยมีการใช้ในอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

สช. หนุนรัฐบาลเลิกใช้แร่ใยหินทันที ย้ำชัดไม่เอาสุขภาพประชาชนไปเสี่ยงมะเร็งปอด

สำนักข่าวอิศรา วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตัวแทนเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (Thailand Ban Asbestos Network : T-BAN) นำโดยนางสมบุญ สีคำดอกแค เดินทางมามอบดอกไม้ให้กำลังใจ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สาธารณสุข ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการยกเลิกการใช้แร่ใยหินในผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ที่เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพร้อมยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง “มาตรการสังคมไทยไร้แร่ใยหิน” กลุ่ม T-BAN ยังขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณารายงานของคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน ที่มี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

คร.เล็งตรวจวัดแร่ใยหินเฝ้าระวังโรคในโรงงาน

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่โรงแรมเอเชีย ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) กล่าวในการประชุมเรื่อง “เร่งเอเชียขจัดภัยใยหิน หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และสังคม” ว่า มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 เห็นชอบยุทธศาสตร์สังคมไทยไร้แร่ใยหิน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถยกเลิกการนำเข้า การผลิต และการใช้แร่ใยหินได้อย่างจริงจัง ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนี้จะรวบรวมให้หน่วยงานที่มีอำนาจออกนโยบายกำหนดมาตรการยกเลิกการใช้แร่ใยหินในไทย นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า หลักฐานที่เกิดขึ้นในช่วง 10 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

Fresh push to outlaw asbestos

BANGKOK POST Issued date 23 November 2014 NANCHANOK WONGSAMUTH >> The Industry Ministry will resubmit a proposal to the cabinet to ban the use and production of asbestos by 2020. The move will add Thailand to the list of more … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ ,

ยกฟ้องมหาเศรษฐีสวิส

โลกวันนี้ ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โรม : สำนักข่าวอันซาของอิตาลีรายงานว่า ศาลฎีกาของอิตาลีมีคำพิพากษายกฟ้องคดีที่ตัดสินให้นายสตีเฟน ชมิดไฮนี อดีตเจ้าของบริษัทอีเทอร์นิตในอิตาลี ติดคุก 18 ปี เนื่องจากบริษัทของเขาใช้แร่ใยหินผลิตวัสดุก่อสร้างและทำให้มีผู้เสียชีวิต แต่ศาลฎีกาสั่งยกฟ้องเพราะเห็นว่าคดีหมดอายุความตั้งแต่ปี 2541 หรือ 12 ปีมาแล้ว หลังจากบริษัทล้มละลาย นายชมิดไฮนีถูกอดีตลูก จ้างกลุ่มหนึ่งยื่นฟ้อง ซึ่งศาลชั้น ต้นตัดสินเมื่อปี 2555 ให้จำคุก เป็นเวลา 16 ปี และศาลอุทธรณ์ตัดสินเพิ่มโทษในปี 2556 ให้ จำคุก 18 ปี พร้อมทั้งสั่งจ่าย เงินชดเชยหลายล้านยูโรให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ซึ่งมีทั้ง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ