คลังเก็บหมวดหมู่: แร่ใยหิน

วอนพิจารณาแร่ใยหินโปร่งใสยันนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัย

ดอกเบี้ยธุรกิจ ฉบับวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์ ยืนยันนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย ไม่จำเป็นต้องเลิกใช้ พร้อมแสดงข้อมูล ที่ประชุมใหญ่สมัชชาองค์การอนามัยโลก มีมติยอมรับว่าแร่ใยหินแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน อ้างความจำเป็นของคนไทยที่ยังต้องใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในชีวิตประจำวัน ฝากคำถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เหตุใดจึงมุ่งเป้าที่จะกำจัด วอนให้ทุกภาคส่วนพิจารณาเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (CIC) เปิดเผยว่า มีความจำเป็นที่จะต้องออกมาชี้แจงเนื่องจากที่ผ่านมามีความพยายามจากกลุ่มต่อต้านในการยกประเด็นบิดเบือนถึงความเป็นอันตรายของแร่ใยหินไครโซไทล์ และพยายามผลักดันให้มีมาตรการยกเลิกการนำเข้าและการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในประเทศไทย ทำให้ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ในฐานะองค์กรที่นำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์เห็นว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม จึงเป็นหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลฯ ในการนำหลักฐานและเอกสารต่างๆข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งมาแสดงต่อสาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาต่อไป “แร่ใยหินเป็นเส้นใยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เซอร์เพนไทน์ และแอมฟิโบล โดยแร่ใยหินแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันทั้งในด้านโครงสร้างทางเคมีและด้านคุณสมบัติ ปัจจุบันประเทศไทยได้ห้ามใช้แร่ใยหินประเภทแอมฟิโบลแล้ว เนื่องจากมีผลการศึกษาว่าก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ในขณะที่ยังคงให้ใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ (สีขาว) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเซอร์เพนไทน์ได้ต่อไป … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

ยัน’แร่ใยหิน’อันตราย สธ.ย้ำ50ประเทศเลิกใช้แล้ว กลุ้มต้านโวยนายทุนบิดเบือน

แนวหน้า ฉบับวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 13 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ศูนย์ข้อมูล ไครโซไทล์ออกมาให้ข่าวผ่านสื่อเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากแร่ใยหินโดยมีการอ้างอิงข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยระบุถึงข้อมูลของทั้งสององค์กรดังกล่าวว่าแร่ใยหินบางชนิดไม่มีอันตราย ที่อาจมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงนั้น นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการให้ข้อมูลดังกล่าวว่า โทษของแร่ใยหินที่มีต่อสุขภาพนั้นร้ายแรงเกินกว่าที่นักวิชาการหรือองค์กรสากลระหว่างประเทศจะยอมรับได้ ดังนั้นกว่า 50 ประเทศทั่วโลกจึงได้ยกเลิกการใช้อย่างสมบูรณ์ และInternational Labour Organization (ILO) หรือ องค์การแรงงานระหว่างประเทศมีคำแนะนำอย่างชัดเจนว่าจะระงับการใช้แร่ใยหิน การให้ข่าวเป็นสิทธิ์ เป็นการสื่อสารไปยังผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ส่วนรัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรคงเป็นเรื่องของนโยบาย คงไม่ใช่ว่าใครพูดอย่างไรแล้วก็จะให้เป็นอย่างนั้น “ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ตอบอย่างเป็นทางการไปแล้ว ทั้งที่ คณะรัฐมนตรี และกระทรวงอุตสาหกรรมว่าแร่ใยหินทุกประเภทมีอันตราย โดยกระทรวงสาธารณสุขพบข้อมูลจากองค์กรระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

อนามัยโลกยืนยัน แร่ใยหินปลอดภัย

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (CIC) เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ขอชี้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์ยืนยันว่าสามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งในที่ประชุมใหญ่สมัชชาองค์การอนามัยโลก (World Health Assembly : WHA) มีมติยอมรับว่าแร่ใยหินแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน อีกทั้งองค์กรแรงงานระหว่างประเทศยังระบุว่าแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย ขณะที่สหรัฐอเมริกา มีการใช้แร่ใยหินเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับในประเทศไทยยังคงมีความจำเป็นที่ยังต้องใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ เนื่องจากในปัจจุบันที่ยังไม่มีวัสดุใดมาทดแทนได้ทั้งในด้านคุณภาพความคงทนและราคา ดังนั้นศูนย์ข้อมูลฯ อยากวิงวอนให้ทุกภาคส่วนพิจารณาเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส “ในช่วงเวลาที่ผ่านมาศูนย์ข้อมูลได้มีการชี้แจงเนื่องจากที่ผ่านมามีความพยายามจากกลุ่มต่อต้านในการยกประเด็นบิดเบือนถึงความเป็นอันตรายของแร่ใยหินไครโซไทล์ และพยายามผลักดันให้มีมาตรการยกเลิกการนำเข้าและการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในประเทศไทย ทำให้ศูนย์ข้อมูลฯ เห็นว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม” นายเมธี กล่าว

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

กรอ.ชง3เรื่องด่วน”จักรมณฑ์” รง.4-เข้มกำจัดกาก-ยกเลิกแร่ใยหิน

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557 ASTVผู้จัดการรายวัน – กรมโรงงานอุตสาหกรรมเตรียมเสนอ 3 เรื่องเร่งด่วนเสนอรมว.อุตสาหกรรมคนใหม่ผลักดัน 1. การดำเนินงาน รง.4 ที่เร่งรัดให้เสร็จใน 30 วัน 2. การกำจัดกากอุตสาหกรรมที่จะออกระเบียบคุมเข้มมากขึ้นและ 3. การยกเลิกการใช้แร่ใยหิน นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า กรอ. เตรียมที่จะเสนอเรื่องเร่งด่วนให้กับนาย จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้เร่งดำเนินการ มี 3 เรื่อง ได้แก่ การดำเนินการ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม (รง.4) การจัดการกากอุตสาหกรรม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

กลุ่มต้านแร่ใยหินยื่นขอพบ’บิ๊กตู่’

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 วันที่ 25 ส.ค. ที่ศูนย์บริการประชาชน(ศบช.) ทำเนียบรัฐบาล นางสมบุญ สีคำดอกแคผู้ประสานเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย พร้อมสมาชิกทวงถามความคืบหน้าแผนงดนำเข้า-เลิกใช้ผลิตภัณฑ์แร่ใยหิน ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 เม.ย. 2554 ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และผลการประชุมของคณะกรรมการศึกษาผลกระทบเรื่องแร่ใยหินต่อสุขภาพคนไทยครั้งที่ 5 กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรมวันที่ 29 ม.ค.2557 ที่มีผลสรุปแนวทางเดียวกับประกาศองค์การอนามัยโลกที่ให้งดนำเข้า-ยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์แร่ใยหินทันที นางสมบุญกล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งแผนงดนำเข้าและยกเลิกให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้าคสช. หรือยัง และ พล.อ.ประยุทธ์ คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ หากเป็นไปได้เครือข่ายขอเข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ หรือผู้แทน เพื่อชี้แจงถึงอันตรายของแร่ใยหิน

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

ก.อุตฯ ดันเลิกแร่ใยหินเชื่อรัฐบาลใส่ใจสุขภาพ ปชช.

สยามธุรกิจ ฉบับวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เครือข่ายต่อต้านแร่ใยหินแห่งประเทศไทย T-BAN ได้เข้ายื่นหนังสือเรื่องขอให้มีการผลักดันกฎหมายแร่ใยหินเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.อีกครั้งหลังจากที่ได้มีการประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และได้รับการยืนยันแล้วว่า แร่ใยหินมีอันตรายจริงและไม่ควรนำมาใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม จึงเสนอให้สำนักควบคุมวัตถุอันตรายของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแร่ใยหินเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 และให้ปรับค่ามาตรฐานของฝุ่นแร่ใยหินในที่ทำงานให้เหลือ 0.1 เส้นใยต่ออากาศ 1 ลบ.ซม. จากปัจจุบันที่สูงถึง 5 เส้นใยต่ออากาศ 1 ลบ.ซม. สนับสนุนเทคโนโลยีการใช้วัสดุหรือสารทดแทน และตั้งกองทุนผู้ได้รับผลกระทบจากแร่ใยหิน นายศักดา พันธ์กล้า รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์หลังจากได้รับหนังสือจากเครือข่ายต่อต้านแร่ใยหินแห่งประเทศไทยว่า ก่อนหน้าที่ทางกลุ่ม T-BAN จะเข้ายื่นหนังสือในวันนี้ได้มีการประสานมาทางกระทรวงแล้วท่านปลัดกระทรวงได้มอบหมายให้ผมซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงได้เข้ามาชี้แจง พร้อมรับข้อเสนอจากกลุ่ม T-BAN ก่อนหน้าที่ทางกลุ่ม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ

Asbestos pushed in Asia despite risks

Bangkok Post Wednesday 13 August 2014

โพสท์ใน แร่ใยหิน | ติดป้ายกำกับ ,