คลังเก็บป้ายกำกับ: ท้องไม่พร้อม

คอลัมน์ หมายเหตุประชาชน: ‘อยากกินสไปร์ทต้องใส่ถุง’จุดคานงัดหยุดแม่วัยรุ่น

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 พรประไพ เสือเขียว/article@dailynews.co.th เวทีการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 ประเด็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) จัดขึ้นเป็นครั้งแรก มุ่งให้ความสำคัญกับการหาแนวทางการลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน ประเทศไทย พบว่า สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันทุก 4 นาทีมีวัยรุ่นคลอดลูก 1 คน ที่แย่ไปกว่านั้นคือทุก 2 ชม. มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดลูก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ท้องไม่พร้อม | ติดป้ายกำกับ ,

แม่วัยใสเพิ่มขึ้นทุกปีสื่อลามกออนไลน์ตัวกระตุ้น

โลกวันนี้ ฉบับวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สาธารณสุข : สธ. พบเด็กไทยท้องก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้น โดยสื่อลามกออนไลน์ตัวกระตุ้นเร่งให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ส่งผลปัญหาแม่วัยใสปีละกว่า 130,000 คน  แนะผู้ปกครองสร้างภูมิคุ้ม กันและเป็นตัวอย่างที่ดี พญ.พรรณพิมล วิปุลากร โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นไทยว่า ปัญหาที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้คือ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งข้อมูลของกรมอนามัยเมื่อปี 2555 พบว่ามีแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ถึง 131,400 คน สูงเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคอาเซียน รองจากประเทศลาว และพบปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงถึง 260,000 คน/ปี ส่งผลกระทบตามมามากมาย ทั้งเสียโอกาสเรียนหนังสือ ภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ท้องไม่พร้อม | ติดป้ายกำกับ

คอลัมน์ เหนือจรดใต้: อ่างทองป้องกันตั้งท้องไม่พร้อม

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 อ่างทอง * วันที่ 11 มิถุนายน นายนรินทร์ ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการ จ.อ่างทอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเยาวชน เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 100 คน จากโรงเรียนโยธิบูรณะ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่สุทธาวาส โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจปัญหา สาเหตุและผลกระทบของการตั้งครรภ์ไม่พร้อม รู้เท่าทันสถานการณ์และป้องกันปัญหาได้อย่างถูกต้อง เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ให้มีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนด้วย.

โพสท์ใน ท้องไม่พร้อม | ติดป้ายกำกับ

สธ.เร่งแก้ปัญหาวัยรุ่นท้องไม่พร้อม

พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ) กล่าวในการประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติครั้งที่ 4 อนามัยการเจริญพันธุ์ : ประชากรคุณภาพ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ(UNFPA) มูลนิธิคอนเซ็ปท์ (Concept Foundation) ว่า ปัจจุบันจำนวนเด็กแรกเกิดลดเหลือปีละ 8 แสนคน โดยเกิดจากวัยรุ่นหรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีมากขึ้น เห็นได้จากอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปีต่อประชากรวัยดังกล่าวจำนวน 1,000 คน เพิ่มจากร้อยละ 50.1 ในปี2551 เป็นร้อยละ 53.8 ในปี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ท้องไม่พร้อม | ติดป้ายกำกับ

เปิดเวทีสมัชชาแก้โจ๋ตั้งท้องก่อนวัยลดสถิติแม่วัยใสอันดับ1ในอาเซียน

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง  นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ  รอง ผวจ.ตรัง เป็นประธานเปิดงานสมัชชาป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมจังหวัดตรัง ประจำปี  57 ในหัวข้อ “รวมพล..ร่วมคิด…กำหนดทิศทาง..ท้องไม่พร้อม” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ทั้งที่ยังไม่พร้อม เป็นปัญหาทางสังคมที่เกิดจากความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและกลไกการควบคุมทางสังคม ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน ที่มีสถิติคุณแม่วัยใสสูงสุดในอัตรา 70 คนต่อประชากร 1,000 คน และในปี 58 ซึ่งประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หากปัญหาทางสังคมยังไม่ได้รับการแก้ไข ก็จะทำให้การพัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ท้องไม่พร้อม | ติดป้ายกำกับ

ขอแก้กม.เด็กต่ำกว่า18ตรวจเอดส์ได้เอง

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 ไทยโพสต์ * แพทยสภาเตรียมเจรจากับ “พม.” ขอแก้ พ.ร.บ.เด็กต่ำกว่า 18 ปี ตรวจหาเอดส์ได้โดยไม่ต้องอนุญาตจากผู้ปกครอง หรือฉีดยาคุมเพื่อป้องกันปัญหาแม่วัยใส แต่ให้ใช้วิธีทางการแพทย์วัดความสามารถในการรับรู้ของเด็กแทน ชี้โลกเปลี่ยนไปปัญหา 2 ด้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต้องหาทางรับมือด่วน ภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางปฏิบัติการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้ดำเนินการหาแนวทางการตรวจหาเชื้อเอชไอวีในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ปกครอง และปรับตัวเขามาอยู่ที่ 15 ปีนั้น ล่าสุด ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนี้ว่า จากเดิมที่มีกฎหมายคุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองนั้น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ท้องไม่พร้อม | ติดป้ายกำกับ ,

แอป’ME SEX’คลังเพศฉบับวัยรุ่น

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ASTVผู้จัดการรายวัน – นักวิชาการออกจากหลังเขา เปิดแอปพลิเคชัน “ME SEX” คลังความรู้ “เพศ-เซ็กซ์” แบบฉบับภาษาวัยรุ่น เหมาะสมกับวัย จัดเต็มทั้งเรื่องจู๋ จิ๋ม นม วิธีช่วยตัวเอง การคุมกำเนิดต่างๆ หวังช่วยวัยโจ๋ลดเสพข้อมูล SEX ผิดๆ ทางเน็ต น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ปัญหาหนึ่งในการหาข้อมูลความรู้เรื่องทางเพศและเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ซึ่งส่วนใหญ่นิยมค้นหาจากทางอินเทอร์เน็ตคือ ยังไม่สามารถพิจารณาแยกแยะได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องและน่า เชื่อถือหรือไม่ ซึ่งเว็บไซต์ที่ควรเข้าไปค้นหา แนะนำว่าควรเป็นเว็บไซต์ที่เป็นลักษณะองค์กรหรือหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาล คลินิกวัยรุ่น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ท้องไม่พร้อม | ติดป้ายกำกับ ,