คลังเก็บป้ายกำกับ: ท้องไม่พร้อม

ขอแก้กม.เด็กต่ำกว่า18ตรวจเอดส์ได้เอง

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 ไทยโพสต์ * แพทยสภาเตรียมเจรจากับ “พม.” ขอแก้ พ.ร.บ.เด็กต่ำกว่า 18 ปี ตรวจหาเอดส์ได้โดยไม่ต้องอนุญาตจากผู้ปกครอง หรือฉีดยาคุมเพื่อป้องกันปัญหาแม่วัยใส แต่ให้ใช้วิธีทางการแพทย์วัดความสามารถในการรับรู้ของเด็กแทน ชี้โลกเปลี่ยนไปปัญหา 2 ด้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต้องหาทางรับมือด่วน ภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางปฏิบัติการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้ดำเนินการหาแนวทางการตรวจหาเชื้อเอชไอวีในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ปกครอง และปรับตัวเขามาอยู่ที่ 15 ปีนั้น ล่าสุด ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนี้ว่า จากเดิมที่มีกฎหมายคุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองนั้น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ท้องไม่พร้อม | ติดป้ายกำกับ ,

แอป’ME SEX’คลังเพศฉบับวัยรุ่น

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ASTVผู้จัดการรายวัน – นักวิชาการออกจากหลังเขา เปิดแอปพลิเคชัน “ME SEX” คลังความรู้ “เพศ-เซ็กซ์” แบบฉบับภาษาวัยรุ่น เหมาะสมกับวัย จัดเต็มทั้งเรื่องจู๋ จิ๋ม นม วิธีช่วยตัวเอง การคุมกำเนิดต่างๆ หวังช่วยวัยโจ๋ลดเสพข้อมูล SEX ผิดๆ ทางเน็ต น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ปัญหาหนึ่งในการหาข้อมูลความรู้เรื่องทางเพศและเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ซึ่งส่วนใหญ่นิยมค้นหาจากทางอินเทอร์เน็ตคือ ยังไม่สามารถพิจารณาแยกแยะได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องและน่า เชื่อถือหรือไม่ ซึ่งเว็บไซต์ที่ควรเข้าไปค้นหา แนะนำว่าควรเป็นเว็บไซต์ที่เป็นลักษณะองค์กรหรือหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาล คลินิกวัยรุ่น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ท้องไม่พร้อม | ติดป้ายกำกับ ,

ชี้วัยรุ่นพะเยามีเพศสัมพันธ์เปิดเผยเปลี่ยนคู่นอน-เสี่ยงท้องไม่พร้อม

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 วิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา เผยวัยรุ่นพะเยามีเพศสัมพันธ์เปิดเผยตั้งแต่อายุยังน้อย ชี้พฤติกรรมเปลี่ยนคู่นอน อยู่ก่อนแต่ง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หวั่นท้องไม่พร้อม น.ส.ศศินันท์ พันธ์สุวรรณ จากภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยถึงผลการวิจัยพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นใน อ.เมือง จ.พะเยา: สถานการณ์ ปัญหา แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ว่า การวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาที่มุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นทั้งสถานการณ์ที่เป็นอยู่ สภาพปัญหา ตลอดจนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นและแนวคำถามในการสนทนากลุ่มวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติเชิงพรรณนา รวมทั้งวิเคราะห์เนื้อหาจากการสนทนากลุ่มโดยการจัดหมวดหมู่ของคำตอบที่ได้ ทั้งนี้ ผลการวิจัยสรุปว่า จากกระบวนการเรียนรู้ปัญหาร่วมกันโดยสนทนากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลังจากนั้นได้ประเมินสถานการณ์ถึงพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในตำบล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ท้องไม่พร้อม | ติดป้ายกำกับ

คอลัมน์ ทันโลกทันเหตุการณ์กับแพทยสภา: สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น

แนวหน้า ฉบับวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557 ผลสำรวจเด็กไทยในรอบสิบปี (2548-2554) พบว่าเด็กไทยสอบตกในเรื่องอีคิวหรือความฉลาดทางอารมณ์ ในด้าน การปรับตัวต่อปัญหา, การควบคุมอารมณ์, การยอมรับถูกผิด, ความพอใจในตนเอง, ความใส่ใจและเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น, และการรู้จักปรับใจ เนื่องจากความฉลาดทางอารมณ์ที่มีน้อยนั้นมีผล กระทบทางลบกับสุขภาพทางเพศ จึงไม่แน่แปลกใจที่เด็กวัยรุ่นไทยมีปัญหาสุขภาพทางเพศสูง โดยตั้งท้องไม่พร้อมปีละ 2-3 หมื่นราย สุขภาพทางเพศของเด็กวัยรุ่นที่เป็นปัญหา คือมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ตามมาด้วยการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นั้น เป็นผลลัพธ์ที่สะสมจากปัญหาหลากหลาย เช่น การเลี้ยงดูอบรมของครอบครัว, สังคม, ศาสนา, การคบเพื่อนฝูง, โรงเรียน, เทคโนโลยี, ดาราหรือคนที่เป็นโมเดล, และเพศศึกษา ฯลฯ ยกตัวอย่างเช่น การเลี้ยงดูของครอบครัว หากครอบครัวอบอุ่น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ท้องไม่พร้อม | ติดป้ายกำกับ

คอลัมน์ โลกมองไทย: สื่อนอกชี้ขาดสอนเพศศึกษาเหตุท้องวัยเรียน

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 หนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนของอังกฤษ เปิดเผยรายงานชี้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทยที่เพิ่มขึ้นทุกปี มีสาเหตุมาจากแนวทางการสอนเพศศึกษาในประเทศที่ยังจำกัดโดยเฉพาะผู้ที่แต่งงานแล้วเท่านั้น เดอะการ์เดียนระบุว่า เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ยังรักษาแนวคิดแบบอนุรักษนิยม ดังนั้น เด็กสาวจึงได้รับการสั่งสอนไม่ให้มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม แทนการสอนวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ ตามรายงาน กัสปาร์ พีก ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอฟพีเอ)ระบุว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง8 ปี ซึ่งสวนทางกับการคาดการณ์ว่าตัวเลขจะต่ำลง “แทนที่ตัวเลขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจะต่ำลงอย่างที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น เมื่อคนไทยมีระดับการศึกษาสูงขึ้นและประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า ฯลฯ แต่ในความเป็นจริงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังคงเพิ่มขึ้นเช่นเดิม” พีก กล่าว นอกจากนี้ รายงานฉบับเดียวกันยังระบุอีกว่า ตั้งแต่ปี 2006-2010 วัยรุ่นไทยทุกๆ 1,000 คน จะมี 47 คน ที่กำลังตั้งครรภ์ ซึ่งนับว่าใกล้เคียงกับเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาและสูงกว่ามาเลเซียถึง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ท้องไม่พร้อม | ติดป้ายกำกับ

5 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ: 3.13 ปีของสถานการณ์เรื่องเพศกับการสร้างนโยบาย’วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ เพื่อทศวรรษหน้า’

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กว่าทศวรรษที่ผ่านมา “เรื่องเพศ” มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย คนมักรับรู้และเรียนรู้เรื่องราวหลากหลายมิติของ “เรื่องเพศ” จากข่าวที่สื่อนำเสนออยู่เป็นประจำ ได้แก่ ปัญหาความรุนแรงทางเพศที่มาแรงเป็นอันดับหนึ่งตลอดทศวรรษ ปัญหาเรื่องเพศของเยาวชน ปัญหาเฉพาะด้านของกลุ่มประชาสังคมที่ทำงานเรื่องเพศ ได้แก่ กลุ่มรณรงค์เพื่อสิทธิของคนรักเพศเดียวกัน กลุ่มสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม นอกจากนี้ สื่อและเวทีวิชาการก็นำเสนอ “ความคิดเรื่องเพศ” ที่ลงลึกจากหลากหลายมุมมอง ตั้งแต่แนวจารีต ประเพณี และศีลธรรม จนถึงแนวคิดเชิงสิทธิเสรีภาพ แต่การดำเนินงานที่เน้น “วิถีสุขภาวะทางเพศ” ที่ผ่านมา เป็นเพียงความพยายามของหน่วยงานขนาดเล็กทั้งฝ่ายเอกชนและรัฐ …ถึงเวลาแล้วที่ภาคการเมืองและภาคนโยบายต้องหันมาพิจารณาประเด็นเรื่องเพศในระดับมหภาค เพื่อที่สังคมไทยจะประคับประคองตัวเองฝ่าระเบิดเวลาหลายลูกของปัญหาเรื่องเพศไปได้ในทศวรรษหน้า มุมมอง “เรื่องเพศ” ที่เปลี่ยนไปในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา หลายปรากฏการณ์ “เรื่องเพศ” … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ท้องไม่พร้อม | ติดป้ายกำกับ , , ,

รายงานพิเศษ: เร่งแก้ปัญหาแม่วัยรุ่นปฏิรูปเรื่องเพศ-ทักษะชีวิต

ข่าวสด ฉบับวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556  ปัญหาแม่วัยรุ่นในสังคมไทย ยังไม่ลดจำนวนลง ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาสถาบันรามจิตติ และ ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ผอ.สถาบันรามจิตติ และหัวหน้าโครงการประสานสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายและกลไกการศึกษาสภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (Child Watch) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงผลการวิเคราะห์ปัญหาแม่วัยรุ่นว่า พบสาเหตุอย่างน้อย 2 ประการ ได้แก่ 1.สภาพครอบครัวที่เปลี่ยนแปลง เด็กมาจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ขาดความอบอุ่น ครอบครัวแรงงาน-ย้ายถิ่น ถูกละเลยและไม่มีเวลาเอาใจใส่ลูกหลาน 2.เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียน ขาดครูที่ปรึกษาที่ให้ความสนิทไว้วางใจ มีผลต่อทั้งค่านิยมและพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ ทั้งการยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การอยู่ด้วยกันก่อนแต่ง ตลอดจนการทำแท้งเมื่อท้องไม่พร้อม “อังกฤษ และเนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศที่เคยมีอัตราแม่วัยรุ่นในอันดับต้นๆ ของทวีปยุโรป ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวลดลงมาในอัตราเกือบครึ่งต่อครึ่ง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ท้องไม่พร้อม | ติดป้ายกำกับ ,

สายด่วน 1663 ปรึกษาท้องไม่พร้อมและเรื่องเอดส์

รูปภาพ | Posted on by | ติดป้ายกำกับ ,

Young Love รักเป็น…ปลอดภัย

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 อีกเรื่องราวการใช้ถุงยางอนามัยที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยข้อมูลว่า วัยรุ่น 1 ใน 3 ไม่ใช้ถุงยางอนามัย และร้อยละ 18 ใช้ถุงยางอนามัยผิดวิธี เสี่ยงปัญหาท้องไม่พร้อม และไม่ได้รับการดูแลจากฝ่ายชาย จึงร่วมกับรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ไทยทีวีสีช่อง 3 และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดเสวนา “ผู้ชายไปไหน เมื่อผู้หญิงท้องไม่พร้อม” ก่อนปิดโครงการ Young Love รักเป็นปลอดภัย ดร.นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการเสวนาเรื่อง ผู้ชายอยู่ที่ไหน เมื่อผู้หญิงท้องไม่พร้อม ว่า ปัจจุบันวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น ซึ่งพบว่าอายุเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมีแนวโน้ม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ท้องไม่พร้อม | ติดป้ายกำกับ

ศธ.จับมือสธ.รับมือเด็กท้องก่อนวัย ส่งหมอบุกให้ความรู้ในรั้วโรงเรียน

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 5 พ.ย. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารเรียนและปฏิบัติการ พร้อมครุภัณฑ์ ของวิทยาลัยเทคนิค (วท.)พระนครศรีอยุธยา (วัดนิเวศธรรมประวัติ) 1 หลัง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)เสนอ จากเดิม 17.64 ล้านบาท เป็น 39.06 ล้านบาท และได้ขยายพื้นที่การก่อสร้างจากเดิม 1,500 ตารางเมตร เป็น 1,920 ตารางเมตร อีกทั้งยังได้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปี งบฯ 2556-2557 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ท้องไม่พร้อม | ติดป้ายกำกับ ,