คลังเก็บป้ายกำกับ: สปสช.

สปสช.ชี้เหตุการเมืองทำป่วยฉุกเฉินรักษาฟรีสะดุด

เจาะลึกระบบสุขภาพ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 กรุงเทพธุรกิจ – ภายหลังจากที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ร่วมกับกรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม จัดทำโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาฟรีทุกโรงพยาบาล โดยมี สปสช.เป็นเคลียร์ลิ่งเฮ้าส์ ที่ผ่านมายังพบว่ามีปัญหาประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้จริง นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวถึงความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวว่า ขณะนี้ สปสช.ได้จัดทำระเบียบใหม่ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาฟรี ในหลายๆ ประเด็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากเสนอไปยังคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทางคณะกรรมการก็ได้ผ่านความเห็นชอบแล้วเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากปัญหาเรื่องสถานการณ์ทางการเมือง จึงทำให้ยังติดขัดในเรื่องการประกาศใช้ เนื่องจากจะต้องส่งเรื่องเข้าไปยัง ครม.เพื่อลงมติเห็นชอบก่อน จึงยังไม่แน่ชัดว่าจะสามารถประกาศใช้ระเบียบใหม่ได้เมื่อใด ทั้งนี้แต่เดิมคาดว่าจะประกาศได้ช่วงเดือน เม.ย. 2557 สำหรับระเบียบใหม่ที่ได้มีการทบทวนแก้ไขไปแล้วนั้น ได้แก่ 1.ความชัดเจนในเรื่องของการจ่ายเงินจากส่วนกลางให้กับทางโรงพยาบาล 2.การให้ทุกกองทุนคงการจ่ายเงินกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินไว้ เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างแต่ละกองทุนจนทำให้ผู้ประกันตนเสียสิทธิ 3.ระบบหลักประกันให้กับทางโรงพยาบาลว่าเมื่อให้บริการรักษาแล้ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ระบบประกันสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ ,

สปสช.ลงนามดันประกันสุขภาพไทยสู่เวทีโลก

แนวหน้า ฉบับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช.ลงนามข้อตกลง วิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยลอนดอน เดินหน้าพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสร้างเครือข่ายเรียนรู้ระบบหลักประกันสุขภาพนานาชาติ หวังดึงประเทศต่างๆ จัดระบบดูแลสุขภาพประชาชน จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายรัฐบาลด้านต่างประเทศที่เน้นการเพิ่มบทบาทของประเทศไทยเพื่อสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการจัดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านับเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยสร้างความมั่นคงให้กับคนในประเทศ ลดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ไม่แต่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแต่รวมถึงทุกประเทศในโลก และการที่ประเทศไทยจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าดูแลรักษาพยาบาลคนไทยทั้งประเทศตั้งแต่ปี 2545 จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ประกอบกับเพื่อเป็นการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะ เริ่มปลายปี 2558 นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงมอบหมาย ให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนการสร้างเสริมบทบาทประเทศไทย ในเวทีสุขภาพโลก เพื่อมุ่งการสร้างความร่วมมือและผลักดัน ให้เกิดการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีและประโยชน์ร่วมกันทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาค และระดับโลก ที่ผ่านมาคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติให้ สปสช.ดำเนินการโดยให้เป็นหน่วยงาน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ

นักวิชาการดันลดเหลื่อมล้ำรวมประกันสังคม-บัตรทอง

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557 นักวิชาการเสนอรวมกองทุนประกันสังคมบัตรทอง เดินเครื่องลดเหลื่อมล้ำ 3 ข้อ สิทธิประโยชน์ต้องเท่าเทียม-อัตราการจ่ายเงินต้องเหมือนกัน-ผู้ป่วยจ่ายเงินเหมือนกัน นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เปิดเผยว่า 1 ปีที่ผ่านมาหากพิจารณาแล้วจะพบว่านโยบายลดความเหลื่อมล้ำยังไม่มีอะไรใหม่มากนัก จะมีเรื่องนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาได้ทุกสิทธิ แต่เป็นที่ทราบว่ายังมีปัญหาในแง่การปฏิบัติจริงตรงโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเก็บเงินผู้ป่วยอยู่ ตรงนี้ก็เป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบ ซึ่งต้องมีการดำเนินการแก้ไขต่อไป แม้แต่ในเรื่องนโยบายฝากท้องฟรีทุกสิทธิก็เช่นกัน ข้อเท็จจริงฝากท้องได้ทุกสิทธิจริง แต่อัตราการจ่ายเงินของแต่ละกองทุนต้องจ่ายให้โรงพยาบาลกลับไม่เท่ากันอยู่ ถึงแม้จะไม่เกี่ยวกับผู้ป่วยโดยตรง แต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่เท่ากันในภาพของระบบการบริหารจัดการ นพ.พงศธร กล่าวว่า สำหรับปี 2557 หากจะพูดในเรื่องลดความเหลื่อมล้ำการบริการสาธารณสุขนั้นคงเป็นเรื่องยาก เพราะขณะนี้มีปัญหาความไม่สงบทางการเมือง การจะเดินหน้าอะไรก็ยาก ยิ่งรัฐบาลก็ไม่นิ่ง แต่หากจะดำเนินการจริงๆ อยากเสนอ 3 ประเด็นไม่ว่ารัฐบาลใดมาก็ตาม คือ 1.สิทธิประโยชน์ต้องเท่าเทียมจริงๆ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ระบบประกันสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ ,

สปสช.ยันแปรรูปรพ.รัฐตอบโจทย์’ลดเหลื่อมล้ำ’

มติชน ฉบับวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556 รองเลขาธิการ สปสช.วอน ผู้บริหาร สธ. ทบทวน ‘นโยบายปฏิรูประบบสาธารณสุข’ ชี้ไม่ตอบโจทย์ลดความเหลื่อมล้ำ แนะแปรรูป รพ.เป็นองค์การมหาชน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายการปฏิรูประบบสาธารณสุขของรัฐบาลชุดปัจจุบันว่า ในฐานะผู้มีส่วนขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพ เห็นว่าการปฏิรูประบบบริการสุขภาพที่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เมื่อเปรียบเทียบการปฏิรูประบบสาธารณสุขในปี 2544 มีความแตกต่างกันทั้งแนวคิดและบริบท โดยปี 2544 ในสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทย มีแนวคิดในการปฏิรูปที่เน้นลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม เพิ่มอำนาจการซื้อบริการสุขภาพของประชาชนมากขึ้น แต่การปฏิรูประบบสาธารณสุขในปัจจุบัน เน้นเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร และการบริการในโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนได้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ระบบประกันสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ , ,

สปสช.เดินหน้ากองทุนขรก.ท้องถิ่น

มติชน ฉบับวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 23 กันยายน นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยความคืบหน้าการตั้งกองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วน ท้องถิ่นในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ว่า หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และเทศบาลต้องการให้ สปสช.ดูแลระบบบริการสุขภาพทั้งหมดของข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งครอบครัวผู้มีสิทธิประมาณ 660,000 คน โดยขอให้ตั้งเป็นกองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้น มี สปสช.เป็นผู้บริหารจัดการ ล่าสุด คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาในการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ตามที่ สปสช.เสนอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง ก่อนจะลงพระปรมาภิไธยเพื่อประกาศใช้ต่อไป … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ระบบประกันสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ

สปสช.เล็งผุดโปรแกรมเช็กสุขภาพ หวั่นลงทุนสูง-ไม่คุ้มค่า

ข่าวสด ฉบับวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 นพ.ประทีป ธนะกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงการให้สิทธิประโยชน์ในการตรวจสุขภาพประชาชนที่อยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าว่า ปัจจุบัน สปสช.ให้สิทธิแก่ประชาชนในการตรวจคัดกรองความเสี่ยง หรือคัดกรองอาการเจ็บป่วยของบางโรคฟรี เช่น การตรวจมะเร็งปากมดลูก การตรวจหาเชื้อเอชไอวี เป็นต้น ซึ่งการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคนั้นจำเป็นต้องทำเป็นชุดโปรแกรม การทำเป็นเรื่องๆ อาจยังไม่ครอบคลุมมากนัก ซึ่ง สปสช.มีคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพและป้องกันโรคซึ่งทำงานในเรื่องดังกล่าว โดยมีแนวคิดในการจัดทำสิทธิในการตรวจสุขภาพเช่นกัน แต่จำเป็นต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบก่อน นพ.ประทีปกล่าวต่อว่า สำหรับแนวคิดการจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีนั้น มีปัจจัยหลายประการที่ต้องพิจารณาทั้งเรื่องความเข้าใจของประชาชน ความพร้อมของสถานบริการ รวมทั้งการให้บริการ ให้คำแนะนำหลังการตรวจที่เหมาะสม โดยการตรวจสุขภาพประจำปีจะแบ่งได้เป็นการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาและประเมินความเสี่ยง นำไปสู่การแก้ไขและการตรวจเพื่อหาโรคนั้น ซึ่งปัจจุบันการตรวจสุขภาพส่วนใหญ่ยังเป็นการลงทุนที่สูง และทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ไม่มาก เพราะไม่มีขั้นตอนให้บริการหลังการตรวจที่เหมาะสมนัก “การตรวจสุขภาพประจำปีในบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ประชาชนทุกคนต้องตรวจ ซึ่งจะมีปัจจัยอื่นที่บอกได้ว่าควรตรวจหรือไม่ควรตรวจ เช่น พฤติกรรมเสี่ยง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ตรวจสุุขภาพ | ติดป้ายกำกับ , ,

เปิดยุทธศาสตร์ยา”สปสช.”แก้ปัญหา”ผู้ป่วย”เข้าไม่ถึง

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล: ด้วยขนาดกองทุนรักษาพยาบาลขนาดใหญ่ ที่มีเม็ดเงินนับแสนล้านบาทต่อปี การบริหารกองทุนจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ”ยา”ซึ่งเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายสำคัญที่ต้องจัดการย่างมีประสิทธิภาพไม่แพ้กัน ทำอย่างไรที่จะสร้างความสมดุลทั้งด้านราคาและมาตรฐานยา เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้ง่ายอย่างมีคุณภาพและคุ้มค่ามากที่สุด จากการรายงานค่าใช้จ่ายในระบบบริการสุขภาพ พบว่าประมาณ ร้อยละ 50% ของค่าใช้จ่ายบริการทางการแพทย์ในระบบกองทุนรักษาพยาบาลจะถูกใช้จ่ายไปในเรื่องของยา ซึ่ง”ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เป็นกองทุนหนึ่งที่เป็นไปในลักษณะดังกล่าว จึงต้องมีนโยบายการจัดการด้านยาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)กล่าวถึงนโยบายในการบริหารจัดการยาของ สปสช.ว่า มีวัตถุประสงค์มุ่งให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาคุณภาพได้มาตรฐานและมีราคาเหมาะสม ทั้งยังต้องสร้างความมั่นคงให้กับระบบยาของประเทศเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองด้านยาได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาหรือผลิตเพื่อรองรับดูแลผู้ป่วยในประเทศ และด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ผ่านมา สปสช.จึงมีการใช้กลยุทธ์บริหารยา ด้วยการแบ่งยาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มยาที่กระจายการจัดซื้อไปให้กับโรงพยาบาลและหน่วยบริการ โดยเป็นยาในกลุ่มบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่ง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การเข้าถึงยา | ติดป้ายกำกับ ,

ผ่านงบหลักประกันรพ.เสี่ยงภัย900ล.บุคลากรสธ.3พันล.

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวว่า มติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังเสนอ เรื่อง “ข้อเสนอหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557″ และเห็นชอบให้จัดทำรายละเอียดใน 3 ประเด็น คือ 1.จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางให้ชัดเจนกรณีที่จะแยกหรือยุบงบประมาณบางโรคในการบริหารจัดการเป็นการเฉพาะ 2.แนวทางที่จะให้มีงบลงทุนด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อการจัดบริการที่มีคุณภาพ และ3.ติดตามและกำหนดมาตรการกำกับการใช้เงินกองทุนทุกระดับ ทั้งบัญชีส่วนกลาง บัญชีระดับจังหวัด และกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสปสช. กล่าวว่า ข้อเสนอหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 ที่บอร์ดเห็นชอบ คือ ปีงบประมาณ 2557 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ

ภาคปชช.บุกสปสช.ค้าน’ร่วมจ่าย’

มติชน ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 แหล่งข่าวจากกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) วันที่ 17 พฤษภาคมนี้ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานบอร์ด สปสช.จะสั่งการให้ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช.นำข้อเสนอแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันระหว่างรัฐและผู้ป่วย (co-pay) ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เข้าพิจารณาโดยไม่มีการหารือกับกรรมการคนอื่นๆ ก่อน โดยมีเป้าหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง หามาตรการให้ประชาชนร่วมจ่ายสมทบเงินเข้ามาในระบบหลักประกันสุขภาพ และให้รัฐให้บริการสุขภาพที่เป็นสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งมี 3 ทางเลือก ได้แก่ 1.การให้ประชาชนรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนแรกก่อน (Deductible) ซึ่งกฤษฎีกาเคยตีความว่าขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ระบบประกันสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ , ,

ไอ้โม่งสั่งลับโยกงบ75ล.สปสช.ให้สธ.’หมอเกรียง’แฉสายตรงถึงอภ./หมอวินัย-หมอวิทิตอึกอักอ้างจำรายละเอียดไม่ได้

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ไทยโพสต์ * “แพทย์ชนบท” แฉอีกแล้ว มีไอ้โม่งสั่งองค์การเภสัชฯ โอนงบสนับสนุนกิจการภาครัฐ 75 ล้านบาทของ สปสช. ไปให้กระทรวงสาธารณสุข “หมอวินัย” บอกงงไม่รู้เรื่อง ส่วน “หมอวิทิต” ระบุมีหนังสือจาก สปสช.ส่งถึง 1 ฉบับ แต่จำรายละเอียดไม่ได้ ขอเวลาตรวจสอบ ยันการจ่ายเงินคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และยึดโครงการเป็นหลัก นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ได้ออกมาเปิดเผยว่า ขณะนี้มีไอ้โม่งสั่งการทางโทรศัพท์ถึง นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ให้โอนเงินค่าสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ ที่ปกติ อภ.ต้องส่งให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ ,