คลังเก็บป้ายกำกับ: 3 กองทุนสุขภาพ

สธ.หารือสช.สปสช.ตั้งคกก.ประสาน3กองทุน

INN วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สธ. หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ระบบประกันสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทั้งค่าใช้จ่าย พร้อมตั้งคณะกรรมการประสาน 3 กองทุน นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย หลังมีการปรึกษาหารือ ร่วมกับฝ่ายสังคมจิตวิทยา กองทัพเรือ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ 3 กองทุน คือ กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ระบบประกันสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทั้งค่าใช้จ่าย โดยปรึกษาหารือกัน 2 เรื่องคือ 1.การตั้งคณะกรรมการประสาน 3 กองทุน ส่วนเรื่องที่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 3 กองทุนสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ

ผุดคกก.ประสานลดเหลื่อมล้ำ3กองทุนสุขภาพ

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังร่วมประชุมกับ พล.ร.ต.นวพล ดำรงพงศ์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือในฐานะผู้แผน พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าที่ประชุมมีการพิจารณาหาแนวทางลดความเหลื่อมล้ำ 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ ทั้งกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และกองทุนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช.มองว่า ปัจจุบันแต่ละกองทุนยังมีความเหลื่อมล้ำจึงเห็นว่าควรให้มีการตั้งคณะกรรมการประสาน 3 กองทุนขึ้นเบื้องต้นให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกัน ทังนี้ ในระดับปฏิบัติการต้องหารือกันอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างยกร่าง อย่างไรก็ตาม ต้องรอเป็นคำสั่งของ คสช.ออกมาก่อน นพ.ณรงค์กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังหารือถึงการปฏิรูประบบสุขภาพไทยโดยเสนอให้นำผลการประชุมสมัชชาสุขภาพ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 3 กองทุนสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ

Regime gives nod to health reform plan

BANGKOK POST Issued date 1 August 2014 PARITTA WANGKIAT The National Health Commission Office’s (NHCO) plan to decentralise the health reform process has been approved by the military. The National Council for Peace and Order (NCPO)’s psychological and social welfare … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 3 กองทุนสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ

คอลัมน์ น.ต.ประสงค์พูด: ปฏิรูปไม่ใช่ปฏิลูบ

แนวหน้า ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ ชื่อเรื่องที่ผมจะนำมาพูดสู่กันฟังในวันนี้ มาจากบทความที่มีชื่อว่า “ปฏิรูปไม่ใช่ปฏิลูบ” ในวารสารรายเดือนของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขียนโดย “นายแพทย์ อำพล จินดาวัฒนะ” ซึ่งเป็นเลขาธิการสุขภาพแห่งชาติ มีเนื้อหาใจความสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่กำลังเป็นไปในบ้านเมืองขณะนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพ กับ การปฏิรูปประเทศไทย นายแพทย์ อำพล จินดาวัฒนะ เขียนไว้ดังนี้”ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพ ต่อเนื่องมาเป็นสิบปีแล้ว” หัวใจสำคัญของการปฏิรูประบบสุขภาพคือ การปรับกระบวนทัศน์เรื่องสุขภาพใหม่ จากสุขภาพที่เป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วย มดหมอหยูกยา การแพทย์การสาธารณสุข ไปสู่สุขภาพที่มีความหมายกว้างว่าเป็นเรื่อง “สุขภาวะ” ทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ สุขภาพจึงเป็นเรื่องของทุกคน ทุกภาคส่วน เป็นเจ้าของร่วมกัน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 3 กองทุนสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ

รายงานพิเศษ: คสช.ปฏิรูปสุขภาพดัน’ตระกูลส.’ล้างอำนาจเก่า

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ทีมข่าวในประเทศโพสต์ทูเดย์ การประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมบัญชีกลางสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เมื่อวันที่31 ก.ค.ที่ผ่านมาส่งสัญญาณว่า “ดุลอำนาจ” ในแวดวงสุขภาพกำลังเปลี่ยนไป การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกหลังเกิดข้อพิพาทระหว่าง สธ. และ สปสช. ตั้งแต่ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์รองปลัด สธ. สั่งห้ามเจ้าหน้าที่ สธ.ประชุมร่วมกับ สปสช. ตามมาด้วยความพยายามผลักดันให้ผู้ป่วยบัตรทอง “ร่วมจ่าย” ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงความขัดแย้งในการเปลี่ยนวิธีโอนเงินกองทุน สปสช.เป็นครั้งแรกเช่นกันที่ สช.ถูกเชิญเข้าร่วม เพราะตั้งแต่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์รับตำแหน่งปลัด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 3 กองทุนสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ

สั่งหาทางลดเหลื่อมล้ำ3กองทุนสุขภาพ

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สาธารณสุข * ที่ประชุมร่วมหน่วยงานด้านสุขภาพ และฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. ตั้งคณะทำงานประสาน 3 กองทุน “ข้าราชการ-บัตรทอง-ประกันสังคม” แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการรับบริการ พร้อมเตรียมแผนปฏิรูปสุขภาพอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า ด้านเครือข่ายรักประกันสุขภาพแห้วไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณ สุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมร่วมกับ พล.ร.ต. นวพล ดำรงพงศ์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ผู้แทนฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สำนักงานประกันสังคม (สปส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และกรมบัญชีกลาง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 3 กองทุนสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ

คสช.ถกสธ.-3กองทุนสุขภาพ

ข่าวสด ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พล.ร.ต.นวพล ดำรงพงศ์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ในฐานะผู้แทนพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร. หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. รับฟังการประชุมร่วมเสนอความเห็นแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เข้าร่วม นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้พิจารณา 2 วาระ คือ 1.การหาแนวทางลดความเหลื่อมล้ำ 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 3 กองทุนสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ