คลังเก็บป้ายกำกับ: 3 กองทุนสุขภาพ

เล็งวางระบบ’เคลียริ่งเฮาส์’ แก้ปัญหาล่มจมจากการรักษา

มติชน ฉบับวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 คกก.ประสานระบบสุขภาพแห่งชาติสามกองทุน เล็งวางระบบ’เคลียริ่ง เฮาส์’ เบิกจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยในทุกสิทธิ ยันไม่คิดรวม 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน นายอัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ (TDRI) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานระบบสุขภาพแห่งชาติสามกองทุน เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลแต่งตั้ง คณะกรรมการประสานระบบสุขภาพแห่งชาติสามกองทุน ซึ่งประกอบด้วย กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขณะนี้คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้มีการพิจารณาเรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยในที่ใช้สิทธิจากทั้ง 3 กองทุน โดยมีแนวคิดให้ทุกสิทธิทำเรื่องเบิกจ่ายไปที่หน่วยงานกลาง หรือที่เรียกว่า “เคลียริ่งเฮาส์” เบื้องต้นอาจให้สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ทำหน้าที่นี้ ก่อนจะทำเรื่องส่งต่อไปเรียกเก็บจากกองทุน อื่นๆ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 3 กองทุนสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ

วิจัยเผยสิทธิสามกองทุนเข้าไม่ถึงยาราคาแพง

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 น.ส.วันทนีย์ กุลเพ็ง นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กล่าวถึงการวิจัยเรื่องการเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติว่างานวิจัยได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษากระบวนการนำนโยบายเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียา จ.(2) หรือยาที่จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่มีผู้ป่วยไม่มากและยามีค่าใช้จ่ายสูงที่อยู่นอกเหนือจากบัญชียาอื่น โดยได้วิจัยทั้ง 3 ระบบหลักประกันคือ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สวัสดิการข้าราชการและประกันสังคมซึ่งพบว่าทั้ง 3 หลักประกันมีการเพิ่มการเข้าถึงยาในบัญชี จ.(2) และมีเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น ซึ่งการวิจัยได้ทำการศึกษาการดำเนินโครงการระบบประกันสุขภาพ และการดำเนินการของโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2550-2553 พบว่าระบบข้าราชการและประกันสังคม ไม่มีข้อกำหนดเป็นการเฉพาะจากระเบียบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั่วไป โดยในช่วงที่ทำการวิจัย พบว่าในส่วนของผู้ป่วยประกันสังคม การที่ไม่มีระเบียบสำหรับการใช้ยาบัญชี จ.(2) ที่จะนำไปใช้กับโรงพยาบาลคู่สัญญาจะทำให้การเข้าถึงยาเป็นไปได้ยาก เพราะส่วนใหญ่เป็นยาราคาแพง ด้าน นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ เมธีวิจัยอาวุโสด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กล่าวว่า การเบิกจ่ายยาที่มีราคาสูงของสามกองทุนมีความแตกต่างกัน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 3 กองทุนสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ

‘สิทธิประกันสังคม’ยังเข้าถึงยาแพงยาก

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 น.ส.วันทนีย์ กุลเพ็ง นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) กล่าวว่า จากการวิจัยเรื่อง “การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ” เพื่อศึกษากระบวนการเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียา จ. (2) หรือยาที่จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย มีจำนวนผู้ป่วยไม่มากและยามีค่าใช้จ่ายสูงและอยู่นอกเหนือจากบัญชียาอื่น ซึ่งได้วิจัยทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ คือ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สวัสดิการข้าราชการ และประกันสังคม พบว่าทั้ง 3 กองทุนมีการเพิ่มการเข้าถึงยาในบัญชี จ. และมีเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาการดำเนินโครงการระบบประกันสุขภาพ และการดำเนินการของโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี 2550-2553 พบว่า ระบบข้าราชการและโครงการประกันสังคม ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะยาบัญชี จ. (2) … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 3 กองทุนสุขภาพ, การเข้าถึงยา | ติดป้ายกำกับ ,

วิจัยสิทธิ3กองทุนเข้าถึงยาแพงจี้’ประกันสังคม’บริหารจัดการ-จูงใจรพ.

ข่าวสด ฉบับวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 น.ส.วันทนีย์ กุลเพ็ง นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Hitap) กล่าวถึงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ ว่า จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการนำนโยบายเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียา จ.(2) หรือยาที่จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย มีผู้ป่วยไม่มาก และยามีค่าใช้จ่ายสูง และอยู่นอกเหนือบัญชียาอื่น โดยวิจัยทั้ง 3 ระบบหลักประกัน คือ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สวัสดิการข้าราชการ และประกันสังคม ซึ่งทั้ง 3 หลักประกันเพิ่มการเข้าถึงยาในบัญชี จ. ซึ่งมีเกณฑ์ใช้ยามากขึ้น โดยศึกษาโครงการระบบประกันสุขภาพ และการดำเนินการของร.พ. ตั้งแต่ปี 2550-2553 พบว่า ระบบข้าราชการและโครงการประกันสังคม ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะจากระเบียบการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป น.ส.วันทนีย์กล่าวต่อว่า … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 3 กองทุนสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ

คนไข้ฉุกเฉินถูกเอกชนรีดเงิน สปสช.ตั้งทีมนัดเจรจา14พ.ย.

มติชน ฉบับวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 บอร์ด สปสช.มีมติตั้งคณะทำงานแก้ปัญหา รพ.เอกชนเก็บเงิน’คนไข้เจ็บป่วยฉุกเฉิน’ ยันเดินหน้าบูรณาการ 3 กองทุนสุขภาพรัฐ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหยิบยกเรื่องการดำเนินงานนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินบูรณาการ 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ มาหารือเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานภายหลังจากที่มีการเดินหน้าโครงการตั้งแต่สมัยรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฏว่าสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้ทันการ แต่ยังมีปัญหาในแง่ของโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยหรือญาติ จนเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ออกมาร้องเรียน ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาการปฏิเสธผู้ป่วยที่เกิดขึ้นอาจมาจากหลายสาเหตุ อาทิ คำจำกัดความนิยามเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ผู้ปฏิบัติงานยังเข้าใจไม่ตรงกัน และกรณีคิดอัตราค่าเหมาจ่ายผู้ป่วยฉุกเฉิน 10,500 บาท … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 3 กองทุนสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ

‘แพทยสภา’วอนสปช.ดูแลอัตรากำลังคนสธ.

มติชน ฉบับวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า ปัจจุบันแพทย์และพยาบาลมีจำนวนจำกัด แต่ให้บริการประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐ จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าแพทย์ที่ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยนอก (โอพีดี) ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในภาพรวมทั้งประเทศ แพทย์ออกตรวจคนไข้สูงถึง 240 ล้านครั้งต่อปี แบ่งเป็นแพทย์ที่ตรวจคนไข้ใน 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐคือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม กองทุนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ รวม 200 ล้านครั้งต่อปี อีก 40 ล้านครั้ง เป็นแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน “เฉพาะแพทย์ที่ตรวจคนไข้ในระบบหลักประกันสุขภาพฯ หรือบัตรทอง 160-180 ล้านครั้ง ซึ่งข้อเท็จจริงพบว่า … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 3 กองทุนสุขภาพ, กำลังคน | ติดป้ายกำกับ ,

ปฏิรูปสุขภาพต้องให้ความสำคัญคนจัดภาระงานเหมาะสม

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา กล่าวถึงแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพ ว่า ที่ผ่านมาแพทย์ พยาบาล มีจำนวนจำกัด แต่ต้องให้บริการผู้ป่วยจำนวนมาก โดยเฉพาะในร.พ.รัฐ ที่ผ่านมาแพทย์มีงานมาก พบว่าแพทย์ที่ตรวจวินิจฉัยคนไข้นอกทั่วไป ในร.พ.รัฐและเอกชนรวมแล้ว 240 ล้านครั้งต่อปี แบ่งเป็นแพทย์ที่ตรวจคนไข้ ในสามกองทุนสุขภาพภาครัฐ คือ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกันสังคม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ ประมาณ 200 ล้านครั้งต่อปี ที่เหลือ 40 ล้านครั้งเป็นแพทย์ร.พ.เอกชน พล.อ.ต.นพ.อิทธพรกล่าวต่อว่า การให้บริการคนไข้ระบบหลักประกันสุขภาพฯ จะอยู่ที่ 160-180 ล้านครั้ง ข้อเท็จจริงพบว่าในร.พ.รัฐ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 3 กองทุนสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ ,