ควักหมื่นล.อุ้มผู้ประกันตน

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554
โพสต์ทูเดย์ -สปสช.คำนวณตัวเลขอุ้มผู้ประกันตนเข้าบัตรทองรัฐต้องควักเพิ่ม 1.6 หมื่นล้าน
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)เปิดเผยว่า หากรัฐบาลจะอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั้ง 9.4 ล้านคน จะต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาทต่อปี เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จ่ายค่ารักษาพยาบาลปีละ 2.4 หมื่นล้านบาท และเป็นเงินของรัฐบาลเพียง 8,000 ล้านบาท
นพ.จเด็จ กล่าวอีกว่า หากจัดบริการตามรูปแบบ สปสช. ผู้ประกันตนที่ย้ายเข้าใหม่จะมีค่าเหมาจ่ายรายหัวไม่เกิน1,700 บาท แต่หากจัดระบบบริการแบบ สปส.ตามเดิม ต้องใช้งบเหมาจ่ายรายหัวประมาณ 2,500 บาท ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลอุดหนุนงบให้ สปส.หัวละ 800 บาท ดังนั้นรัฐต้องจ่ายเพิ่มส่วนต่างรวม1.6 หมื่นล้านบาทต่อปี
“ตัวเลขที่คำนวณนี้ยังไม่สิ้นสุด ขึ้นอยู่กับนโยบายว่าจะจัดระบบบริการแบบใด แต่โดยหลักการเมื่อผู้ประกันตนย้ายมาอยู่บัตรทองจะทำให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้น ความเสี่ยงก็จะน้อยลงเพราะเป็นกลุ่มคนทำงานที่ใช้บริการน้อย ซึ่งอาจทำให้ค่าเหมาจ่ายรายหัวลดน้อยลงตามลงมา”นพ.จเด็จ กล่าว
นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า ระบบประกันสังคมกับบัตรทองมีความแตกต่างกัน โดยผู้ใช้บริการ สปสช. มีหลายกลุ่มอายุและมีพฤติกรรมการใช้บริการหน่วยพยาบาลขนาดเล็กและใกล้บ้าน อาทิ สถานีอนามัยโรงพยาบาลอำเภอ ซึ่งทำให้ต้นทุนการให้บริการต่ำ ขณะที่ผู้ประกันตนส่วนใหญ่เป็นคนเมือง และเลือกใช้หน่วยบริการขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งต้นทุนการให้บริการสูง
นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กล่าวว่า ยังไม่สามารถคำนวณตัวเลขขั้นสุดท้ายได้ เนื่องจากนโยบายของฝ่ายบริหารยังไม่ชัดเจนว่าจะเลือกบริหารรูปแบบใด

หน้า: A6 (ขวา)  Ad Value: 42,240 PRValue (x3): 126,720

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
ข้อความนี้ถูกเขียนใน 3 กองทุนสุขภาพ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร