ผู้ป่วยท้าพิสูจน์’ซีแอล’คดีนายกพรีม่าฟ้องหมิ่น

โพสต์ทูเดย์ -เครือข่ายผู้ป่วยเตรียมเดินหน้าสู้คดีนายกสมาคมพรีม่า ฟ้องหมิ่นประมาท
          น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล กรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ทนายความของมูลนิธิทำหน้าที่ช่วยเหลือเครือข่ายผู้ป่วย 3 ราย ที่ถูก นายธีระ ฉกาจนโรดม นายกสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) ยื่นฟ้องกล่าวโทษ และขณะนี้ทั้ง 3 มีความพร้อมเต็มที่ในการไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 7 เม.ย.นี้ ที่ศาลแขวงนนทบุรี หลังจากเมื่อวันที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมาทนายความนายธีระได้ขอเลื่อนการพิจารณา โดยอ้างว่าเอกสารยังไม่พร้อม
          “คดีนี้จะเป็นโอกาสที่ดีทำให้เรื่องซีแอล (การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร)มีความชัดเจนทั้งในเชิงข้อมูลและความถูกต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมของไทยที่ผ่านมาสมาคมบริษัทยาข้ามชาติมักอ้างว่าเราเป็นโจร ทั้งที่ประเทศไทยทำถูกต้องอยู่ตลอดเวลา” น.ส.กรรณิการ์ กล่าว
          นอกจากนี้ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ยังได้ออกเอกสารสรุปเชิงนโยบายสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ใช้มาตรการยืดหยุ่นในความตกลงทริปเช่นที่ประเทศไทย อินเดีย บราซิล ใช้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาของประชาชน และถือเป็นการยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนตามที่ประเทศได้ให้ไว้กับสนธิสัญญาสหประชาชาติ
          สำหรับผู้ถูกยื่นฟ้อง ประกอบด้วย นายบริพัตร ดอนมอญ ประธานมูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย นายฐากูร สการกุล ประธานเครือข่ายผู้ป่วยจิตเวช และนางพรรณธร จงสุวัฒน์สมาชิกเครือข่ายเพื่อนมะเร็ง ข้อหาหมิ่นประมาท โดยการโฆษณาด้วยเอกสาร

  • โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554
  • หน้า: A6 (ขวา)Ad Value: 21,235.40 PRValue (x3): 63,706.20
  • 20110105_532_CL_Post Today

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
ข้อความนี้ถูกเขียนใน การเข้าถึงยา, พรบ.คุ้มครองฯ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร