คลอด4แผนดูแลสุขภาพสังคมผู้สูงวัย

โพสต์ทูเดย์ -สธ.คลอด 4 นโยบายดูแลผู้สูงอายุ ทุ่มงบ 170 ล้านบาท
          กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดทำนโยบายส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 4 ด้าน ได้แก่ 1.จัดช่องบริการด่วนในโรงพยาบาลสังกัด สธ.ทั่วประเทศ 2.จัดตรวจสุขภาพฟรี ที่โรงพยาบาลทุกจังหวัด 3.จัดบริการดูแลสุขภาพในช่องปากเป็นกรณีพิเศษ 4.จัดทีมแพทย์ดูแลรักษาโรคเรื้อรังถึงบ้าน ขณะที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สนับสนุนงบประมาณ 170 ล้านบาท แก่หน่วยบริการระดับท้องถิ่น เพื่อให้บริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ อาทิ ตรวจโรคเรื้อรัง ประเมินภาวะซึมเศร้าและสมองเสื่อม ตรวจคอเลสเตอรอล ส่งเสริมการออกกำลังกาย
          ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานผู้สูงอายุปี 2550 มีทั้งสิ้น 7.02 ล้านคน คิดเป็น 10.7% ของประชากรทั้งหมด

  • โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554
  • หน้า: A6 (ขวา)Ad Value: 11,080.50 PRValue (x3): 33,241.50
  • 20110411_586_publicpolicy_Post Today

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ระบบประกันสุขภาพ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร