ชี้แรงงาน’ท่อใยหิน’เสี่ยงมะเร็งปอด

รศ.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยถึงอันตรายของผู้ใช้แรงงานสัมผัสกับวัสดุก่อสร้างที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินว่าจากการติดตามแหล่งจำหน่ายของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ทำท่อใยหินกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และข้อมูลในเว็บไซต์โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีท่อใยหิน พบว่า อุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่มีมาตรการป้องกันให้ผู้ใช้แรงงานที่ทำงานสัมผัสกับท่อใยหิน ซึ่งผู้ใช้แรงงานไม่มีโอกาสทราบว่าใยหินรอบตัว คือ สารก่อมะเร็ง ทั้งมะเร็งปอด มะเร็งเยื่อหุ้มปอด และอื่นๆ โดยอนุภาคใยหินกระจายอยู่ทั่วไปในสถานที่ผลิต
          การขาดมาตรฐานในการดูแลผู้ใช้แรงงานเหล่านี้จะสร้างภาระทางสุขภาพแก่ผู้ใช้แรงงานและครอบครัวในระยะยาวจากโรคมะเร็งนำมาสู่การแบกรับทางเศรษฐกิจที่ครอบครัวและรัฐจะต้องดูแลอย่างมหาศาล เนื่องจากการรักษาโรคมะเร็งปอดมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก สำหรับการป้องกันโรคคือหยุดใช้แอสเบสตอสทุกชนิด คคส.เห็นด้วยกับการที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติยกเลิกการใช้ใยหินไครโซไทล์ในประเทศไทย จะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลที่จะดูแลสุขภาพผู้ใช้แรงงาน ผู้บริโภค และคนไทยอย่างจริงจัง

  • ข่าวสด ฉบับวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554
  • 20110411_584_HA_Khao Sod

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
ข้อความนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร