บอร์ดบีโอไอเคาะแผนลงทุนมาบตาพุดวันนี้

“บีโอไอ” เตรียมหารือมาตรการส่งเสริมการลงทุนมาบตาพุด ใช้เกณฑ์ปล่อยสารอินทรีย์ระเหยกำหนดสิทธิประโยชน์ พร้อมพิจารณาอุนมัติส่งเสริมการลงทุน 14 โครงการ วงเงิน 3.2 หมื่นล้านบาท เผย ไตรมาสแรกปีนี้คำขอลงทุนโต 13%
          แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในวันที่ 11 เม.ย. 2554 จะพิจารณานโยบาย ส่งเสริมการลงทุน ในพื้นที่มาบตาพุด และพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมให้มีการควบคุม และดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพิ่มขึ้นโดยถ้าโครงการลงทุนใดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) เกินกว่าที่กำหนด และไม่มีแนวทางป้องกัน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ
          ส่วนการลงทุนในโครงการใหม่และโครงการขยายกิจการ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีแนวทางส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการปรับปรุงโครงการเดิม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก็จะพิจารณาให้สิทธิประโยชน์เป็นรายๆ ไป
          สำหรับกิจการเดิมที่มีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว หากมีการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มเติมก็จะได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมในส่วนของการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเป็น 8 ปี สัดส่วน 100% ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
          ทั้งนี้ จะมีการรายการภาวะการณ์ส่งเสริมการลงทุนในไตรมาส 1 ปี 2554 โดยมีโครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนรวม 453 โครงการเพิ่มขึ้นจะช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว 58% มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 117,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% ซึ่งญี่ปุ่นยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนสูงสุด 132 โครงการ มูลค่าลงทุน 35,346 ล้านบาท
          นอกจากนี้ จะมีการพิจารณาส่งเสริมการลงทุน 14 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 32,000 ล้านบาท เช่น โครงการผลิตเครื่องยนต์การเกษตรของบริษัทสยามสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด มูลค่าการลงทุน 4,000 ล้านบาท โครงการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากชานอ้อย ขนาด 36 เมกะวัตต์ ของบริษัท กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี จำกัด มูลค่าการลงทุน 2,000 ล้านบาท
          โครงการขยายกิจการผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็งของบริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด มูลค่าการลงทุน 2,000 ล้านบาท โครงการลงทุนผลิตยางเรเดียลของบริษัท ไทยบริดสโตน จำกัด มูลค่าการลงทุน 8,000 ล้านบาท โครงการผลิตชิ้นส่วนตัวถังยานพาหนะ เช่น โครงตัวถังด้านข้าง และ พื้นรถด้านหน้า ของบริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด มูลค่าการลงทุน 1,100 ล้านบาทเป็นต้น

  • กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554
  • 20110411_583_HIA_Krungthep Turakij

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
ข้อความนี้ถูกเขียนใน บีโอไอ, HIA คั่นหน้า ลิงก์ถาวร