ชงครม.บรรจุ3หมื่นอัตราแก้บุคลากรสธ.ขาดแคลน

ASTV ผู้จัดการรายวัน -สธ.ชง ครม.ขออัตราบรรจุพยาบาล-บุคลากรสาธารณสุขเป็นพนักงานของรัฐ 3 หมื่นอัตรา เผยปัจจุบันขาดแคลนพยาบาลกว่า 4 หมื่นคน เหตุไม่มีตำแหน่งบรรจุ แห่ลาออกสมัครเอกชน
          ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาลกล่าวว่า ตนทราบมาว่า นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะเสนอขออัตราบรรจุเป็นพนักงานของรัฐในส่วนของพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่กายภาพบำบัดเภสัชกร รวมกว่า 3 หมื่นอัตราเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ (3 พ.ค.)เพื่อแก้ปัญหาพยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุขขาดแคลน หลังจากที่นายจุรินทร์ เคยนำเรื่องดังกล่าวเสนอขอความเห็นชอบไปยัง ครม.แล้วครั้งหนึ่ง แต่ถูกกลับมาให้ดำเนินการเรื่องของตัวเลขให้ชัดเจนก่อนที่จะนำเสนอเข้าไปใหม่ในครั้งนี้
          นายกสภาการพยาบาลกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในส่วนของพยาบาลที่จะเสนอขออัต ราบร รจุเป็นพนักงานของรัฐในครั้งนี้จะมีอยู่ประมาณ 12,000 คน ขณะที่ปัจจุบันมีตัวเลขขาดแคลนพยาบาลมากถึง 40,000 คน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการไม่มีตำแหน่งรองรับเพื่อบรรจุให้พยาบาลได้ทำงานเมื่อพยาบาลทำงานได้สัก 3-4 ปี เมื่อไม่เห็นความก้าวหน้า ไม่สามารถบรรจุได้ เป็นเพียงแค่ลูกจ้างชั่วคราวก็หันไปหาสถานพยาบาลเอกชนซึ่งให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า ซึ่งตัวเลขล่าสุดของสภาการพยาบาลพบว่ามีพยาบาลจบใหม่ที่ยังไม่สามารถบรรจุได้อยู่ถึงกว่า 10,000 คน ดังนั้น หาก ครม. เห็นชอบตามที่ สธ.เสนอไปนั้นจะถือว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้

  • ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
  • หน้า: 10 (ซ้าย)Ad Value: 18,104.90 PRValue (x3): 54,314.70
  • 20110503_718_publicpolicy_ASTV Poo Jadkarn Daily

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กำลังคน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร