109องค์กรรำลึก100ปี ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

นพ.วิชัย โชควิวัฒน คณะอนุกรรมการประสานยุทธศาสตร์ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน “หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสมพริ้งพวงแก้ว” แถลงว่า ในวาระอายุครบ 100 ปี ของ ศ.นพ.เสมพริ้งพวงแก้ว อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 5 สมัย 3 รัฐบาล และเป็นปูชนียบุคคลในฐานะแพทย์ต้นแบบสังคมไทย รวมถึงผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการเมือง การศึกษาและการพัฒนาสังคม 109 องค์กรจากภาครัฐและเอกชน จึงร่วมใจกันจัดงานในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ที่หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน อาทิ นิทรรศการ สารคดีสั้นสะท้อนชีวิตและผลงาน ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว รับฟังบทกวีไพเราะจากศิลปินแห่งชาติ อังคาร กัลยาณพงศ์ และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์บทเพลงจาก คีตาญชลี หงา คาราวาน และไก่แมลงสาบ ปาฐกถาพิเศษโดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี และนายอานันท์ ปันยารชุน สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ทาง http://sem100.doctor.or.th

หน้า: 9(บนซ้าย)Ad Value: 14,250 PRValue (x3): 42,750

20110526_859.2_OTH_Matichon (Mid-Day)

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
ข้อความนี้ถูกเขียนใน 100 ปี หมอเสม พริ้งพวงแก้ว คั่นหน้า ลิงก์ถาวร