คลังเก็บรายวัน: มิถุนายน 8, 2011

คอลัมน์ โลกทัศน์: ทางออก…การจัดการน้ำ

                                            กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554         “น้ำ”เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่อการดำรงชีวิต ทั้งการบริโภค อุปโภค และการเกษตร รวมทั้งการผลิตภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ น้ำยังมีความสำคัญในเชิงนิเวศวิทยา ช่วยรักษาสมดุลของสภาวะแวดล้อมอีกด้วย           การจัดการน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ แต่ปัจจุบันมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากระบบการจัดการน้ำของประเทศไร้ประสิทธิภาพ รวมถึงปัญหามลพิษขยะปนเปื้อนในแหล่งน้ำ การสร้างสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ำ รวมทั้ง ภัยพิบัติ ที่เกิดจากน้ำ ที่เป็นปมปัญหาใหญ่อีกประการ ส่งผลให้ปัญหาน้ำ ที่สะสมมานาน ยากจะแก้ไข           เครือข่ายภาคประชาชน และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงร่วมกันแก้ไข เพื่อเสนอทางออกเรื่อง ปัญหาการ            สาเหตุที่นำเรื่องนี้มานำเสนอ เพราะเห็นว่านโยบายการจัดการน้ำของรัฐในยุคปัจจุบัน เป็นลักษณะ”การจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน”เน้นการจัดการโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ความยั่งยืนของระบบนิเวศลุ่มน้ำแบบองค์รวม และมีปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการดังนี้           1. เนื่องจากแนวคิดการจัดการน้ำแบบเสรี แม้ทุกคนจะมีสิทธิใช้น้ำอย่างเท่าเทียมกัน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การจัดการน้ำ

คอลัมน์ หน้าต่างเมือง: อย.จี้อาหาร 5 ชนิดติดฉลากจีดีเอ

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554         นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า อย.ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดให้อาหาร 5 ชนิด ได้แก่ มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต และเวเฟอร์สอดไส้ ต้องแสดงค่าพลังงานน้ำตาล ไขมันและโซเดียม ในฉลากแบบจีดีเอ มีผลบังคับใช้วันที่ 24 ส.ค.นี้ หากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารายใดไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับ3 หมื่นบาท หน้า: A7(ล่าง)Ad Value: 10,995 PRValue (x3): 32,985 20110608_890_HA_Post Today

โพสท์ใน ฉลากขนม

วัดกึ๋นนโยบายสุขภาพ ประชาธิปัตย์ VS เพื่อไทย

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554       สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดราชดำเนินเสวนา “นโยบายด้านสุขภาพ ข้อเสนอต่อพรรคการเมือง”เมื่อวันที่6 มิถุนายน ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย           เริ่มจากพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า ขึ้นเวทีดีเบต ปัจจุบันไทยมีระบบประกันสุขภาพ 3 ระบบ คือ ระบบสวัสดิการข้าราชการ, ระบบประกันสังคม (สปส.) และระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งทั้ง 3 ระบบมีความเหลื่อมล้ำในการดูแลสุขภาพประชาชน พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ละเลยปัญหานี้ โดยปัจจุบันได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด มีกรอบระยะเวลาทำงาน 3 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาและศึกษาข้อเสนอการรวมกองทุน ไม่ว่าสุดท้ายแล้วจะมีการรวมทำงาน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน นโยบายนักการเมือง