‘แพทยสภา’ร่วม5สหวิชาชีพถามนโยบายปกป้องเป็นธรรม

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554 : เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่สภาการพยาบาลแพทยสภา ร่วมกับสภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์และสภากายภาพบำบัด จัดประชุมสัมมนา “นโยบายด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากพรรคการเมือง” โดยมี นพ.บรรพต ต้นธีรวงศ์ ผู้แทนจากพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และนายวิชาญมีนชัยนันท์ ผู้แทนพรรคเพื่อไทย โดย นพ.สัมพันธ์คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า ขณะนี้บุคลากรสาธารณสุขกังวลมากในเรื่องนโยบายด้านกำลังคน การปกป้องบุคลากรจากการให้บริการสาธารณสุขกรณีการถูกฟ้องร้อง
นพ.ศุภ กิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า อยากให้พรรคการเมืองอธิบายให้ชัดเจนถึงแนวทางการเพิ่มความเป็นธรรมเรื่อง สิทธิการบริการสาธารณสุข เช่น กรณีการยุบรวมระบบบริการสุขภาพทั้ง 3 สิทธิ คือ ระบบรักษาฟรีประกันสังคม และระบบสิทธิสวัสดิการข้าราชการ
นาย วิชาญกล่าวว่า อาจจะปรับกฎหมายลูกให้มีตัวแทนวิชาชีพเข้าไปมีส่วนร่วมพิจารณากรณีเกิดการ ฟ้องร้องระหว่างผู้ให้บริการสาธารณสุขกับผู้รับบริการ ทั้งนี้ เพื่อความสบายใจของแพทย์และบุคลากร รวมทั้งปกป้องผู้ป่วยด้วย ก็อาจแยกกฎหมายในการพิจารณาคดีแพทย์กับผู้ป่วยออกจากกฎหมายที่คุ้มครองผู้ บริโภค เว้นแต่กรณีทำศัลยกรรมพลาสติก คงต้องใช้กฎหมายเดิม ส่วนเรื่องร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายนั้นต้องทำประชาพิจารณ์
นพ.บรรพตกล่าว ว่า หากได้เป็นรัฐบาล พรรคปชป.จะคุ้มครองแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขอย่างเป็นธรรมด้วยการแก้ทั้ง ระบบ คือ เร่งออกกฎเข้มในการคุมมาตรฐานโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์  เพื่อที่บุคลากรจะ ได้ปฏิบัติการอย่างมั่นใจและบริการผู้ป่วยอย่างเต็มที่ รวมทั้งพยายามผลักดันกฎหมายที่เสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการ และรับบริการสาธารณสุขด้วย

  • หน้า: 9(ซ้าย)Ad Value: 19,790 PRValue (x3): 59,370
  • 20110624_977_publicpolicy_Matichon (Mid-Day)

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน นโยบายนักการเมือง และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร