นโบายพรรคการเมืองกับความเหลื่อล้ำด้านสุขภาพ

ชม VDO clip กดชื่อเรื่องได้เลย

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน นโยบายนักการเมือง, VDO clip นโยบายพรรคการเมือง และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร