มติสมัชชาสุขภาพฯหนุน กวทช.ชูร่างยุทธศาสตร์’นาโนปลอดภัย’

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – มติสมัชชาสุขภาพเห็นชอบกับ กวทช.หนุนร่างยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี  ชี้ประชาชนต้องรับ รู้อย่างรอบด้าน รอลุ้นผ่านไม่ผ่าน มติ ครม.ในรัฐบาลใหม่  นพ.อำ พล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ(สช.) เปิดเผยว่า  จากการที่กระบวนการสมัชชาสุขภาพ กำลังจะก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ในปี 2555 นั้นมีการนำกระบวนการ”สมัชชาสุขภาพ” ไปใช้หลายประเด็นโดยหนึ่งเรื่องที่สำคัญ คือ การออก “ร่างแผนยุทธศาสตร์ทางด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี”  ซึ่งเป็น นวัตกรรมที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยขณะนี้ทางคณะอนุกรรมการฯเห็นควรว่า จะต้องมี “แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (พ.ศ.2555-2559)” เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน”การ พิจารณายุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้น ได้ใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ซึ่งมีการจัดประชุมสมัชชาฯ เฉพาะประเด็นเมื่อวันต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งมติสมัชชาฯ ได้เห็นชอบร่วมกันว่าร่างแผนดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีนาโนเป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของ ประชาชนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารเคมี เครื่องมือเครื่องใช้ โดยประเด็นหลักๆ คือ ต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนว่า นาโน คืออะไร และมีผลดีผลเสียอย่างไรบ้าง” นพ.อำพลกล่าว ผู้สื่อข่าวถามว่า ในเรื่องนี้ทางคณะกรรมการสมัชชา (คสช.) จำเป็นต้องเข้าไปมีบทบาทโดยตรงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี หรือไม่นพ.อำพล กล่าวว่า  สมัชชาฯไม่จำเป็นต้องดำเนินการเองเพียงแต่ต้องรับรู้ขั้นตอนและผล การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ได้รับทราบผลแล้วแต่ต้องรอดูว่า กวทช.จะเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อใด และจะผ่านความเห็นชอบหรือไม่ต้องติดตาม

  • หน้า: 10(ซ้าย)Ad Value: 25,495.10 PRValue (x3): 76,485.30
  • 20110604_1019_HA_ASTV Poo Jadkarn Daily

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน นาโนเทคโนโลยี, HA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร