แนะยื่นศาลตีความเม็ดเงินรวมกองทุนสปส./บัตรทอง

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โพสต์ทูเดย์ – นักกฎหมายแนะให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความปมพิพาท 2 บอร์ดสุขภาพ และกระทุ้งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน-กรรมการสิทธิทำหน้าที่

นายภูมิ มูลศิลป์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปิดเผยว่า การตีความกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาจะไม่มีผลผูกพันกับการดำเนินงานใดๆ ดังนั้นข้อขัดแย้งระหว่างคณะกรรมการประกันสังคม(บอร์ด สปส.) กับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.)เรื่องมาตรา 5 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการจ่ายเงินกรณีเปิดให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง จึงควรให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ตัดสิน

นายภูมิ กล่าวว่า กฎหมายเขียนไว้ชัดว่า สปส.ต้องจ่ายเงินให้กับ สปสช.แต่ปัญหาในขณะนี้คือยังไม่มีระเบียบการจ่ายและยังไม่มีวงเงินที่ชัดเจน หากบอร์ด สปส.ยอมจ่ายเงินตามที่ สปสช.ระบุ ก็จะสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายได้ จึงควรยื่นให้ศาลปกครองมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด

“ศาลอาจสั่งคุ้มครองชั่วคราวและสั่งให้บอร์ดทั้งสองกลับมาจัดทำระเบียบการจ่ายเงินร่วมกัน ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นหลังจากนี้ สปส.จะต้องจ่ายให้กับ สปสช.ตลอดไป ซึ่งก็จะขัดต่อจุดประสงค์หลักคือให้รัฐบาลมาอุดหนุน” นายภูมิ กล่าว

นายภูมิ กล่าวอีกว่า แม้ว่าขณะนี้เรื่องความไม่เสมอภาคจะอยู่ในชั้นของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แต่เพื่อความรวดเร็วเฉพาะประเด็นมาตรา5 ให้เข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญ ก็ควรยื่นเรื่องซ้ำเฉพาะประเด็นนี้อีกครั้ง

ทั้งนี้ ที่ประชุมตัวแทน สปส.และสปสช. เมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมาไม่สามารถหาข้อสรุปว่าจะยื่นให้หน่วยงานใดตีความการโอนเงิน 2.2 หมื่นล้านบาท ให้ผู้ประกันตนเข้ารับบริการบัตรทอง

  • หน้า: A6(บนขวา)Ad Value: 47,340 PRValue (x3): 142,020
  • 20110715_1105_publicpolicy_Post Today

 

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ระบบประกันสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร