แพทย์ผนึกกำลังสอบสวนโรคจากแร่ใยหิน

คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ผอ.สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงความคืบหน้าการผลักดันการเฝ้าระวังโรคมะเร็งปอดที่เกิดจากแร่ใยหินว่า เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ทั่วโลกและมีเอกสารหลักฐานจากแวดวงวิชาการยืนยันตรงกันว่า แร่ใยหินเป็นสารอันตรายที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้ แต่ในประเทศไทยแม้จะมีมติครม. เรื่องการควบคุมและห้ามใช้เมื่อวันที่ 12 เมษายน ที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีการผลักดันเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจัง

“ทุกฝ่ายกำลังเฝ้ามองรัฐบาลใหม่ว่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างไร ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าว จึงได้สร้างเครือข่ายทางการแพทย์เพื่อร่วมกันรณรงค์การตรวจค้นหาผู้ป่วย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างแพทย์โรคปอด พยาธิแพทย์ และแพทย์ด้านอาชีวะอนามัย ที่จะร่วมมือกันในการค้นหาผู้ป่วย” ดร.นพ.สมเกียรติกล่าว

นอกจากนี้ ที่ผ่านมาได้มีการฝึกอบรมเรื่องการอ่านฟิล์มเอกซเรย์เฉพาะโรค การสอบสวนโรคซึ่งถือเป็นหัวใจของการค้นหาโรคมะเร็งปอดจากแร่ใยหิน หรือโรคแอสเบส-โตลิส ที่ใช้เวลานานกว่า 15-35 ปีที่อาการจะแสดงออก เพราะกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นคนในโรงงานที่ผลิต หรือกลุ่มช่างที่ใช้วัสดุก่อสร้างที่มีแร่ใยหินส่วนใหญ่จะไม่มีความรู้ในเรื่องของโรคจากแร่ใยหิน ดังนั้นถ้าวินิจฉัยเพียงแค่การเป็นมะเร็งปอดก็จะไม่พบจึงต้องสอบสวนโรคให้ลงลึกมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเข้าไปรณรงค์ยังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะโรงงานผลิต หรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังใช้แร่ใยหินยังทำได้ยาก เนื่องจากความเข้าใจของผู้ประกอบการกับทางแพทย์ยังไม่ตรงกันบางส่วน จึงต้องสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมรณรงค์ในเรื่องนี้ต่อไป

ทั้งนี้ จากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้วางยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประการ คือ 1.การยกเลิกการใช้ ทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน 2.ส่งเสริมสนับสนุนการหาสารทดแทน 3.การเผยแพร่ความรู้ และ 4.การตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพ และการสร้างเครือข่ายทางการแพทย์ซึ่งทุกประการจะต้องทำเป็นกระบวนการร่วมกันทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งภาคประชาชนที่จะต้องร่วมผลักดันร่วมกัน

  • หน้า: 14(ล่างขวา)Ad Value: 42,000 PRValue (x3): 126,000
  • 20110715_1106_HA_Khom Chad Luek (Mid-Day)

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร