ค้นหาคนทำความดีทั่วไทยเพื่อเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์, ปรารพ เหล่าวานิช รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์, ศ.ระพี สาคริก, นพ.อำพล จินดาวัฒนะ, ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ร่วมเฟ้นหาต้นแบบคนดี.ส่งเสริมค่านิยมแห่งการทำความดีอย่างต่อเนื่อง บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัด โครงการแทนคุณแผ่นดิน เป็นปี ที่ 5 เพื่อสนับสนุนคนดีและผลักดันคนดี เพื่อเป็นตัวอย่างของการทำความดี แก่ประชาชนทั่วไป โดยปีนี้จะทำการคัดเลือกคนต้นแบบ 77 คน จังหวัดละ 1 คน พร้อมทั้งสนับสนุนให้ มีการหาคนดีเพื่อเป็นต้นแบบคนรุ่นใหม่ จำนวน 6 คน รวมถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรที่เป็นต้นแบบ 6 องค์กร

ในการแถลงข่าวที่ รร.แชงกรีลา เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการเสวนาในหัวข้อ “77 ต้นแบบคนดีสู่ 60 ล้านคนดีทั่วไทย” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้กล่าวว่า พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ทรงเป็นแบบฉบับองค์ผู้ทดแทนคุณแผ่นดิน และในสังคมมีคนทำความดี การยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีจึงเป็นเรื่องที่ดี ขณะที่ ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระบวนการทำความดี ควรเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัวเป็นสำคัญ ต้องมีการปลูกฝังค่านิยมคนดี ซึ่งคนที่ทำความดีก็ควรทำอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ต้องเปิดโอกาสให้คนที่ทำไม่ดี ให้มีโอกาสได้ทำความดี อันจะทำให้เกิดความปรองดอง สมานฉันท์

ส่วน นพ.อำพล จินดาวัฒนะ กล่าวว่า ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์คนดี หากมีโอกาสบ่มเพาะสนับสนุนจะทำให้ความดีเติบโตขึ้นเรื่อยๆ การที่สังคมไทยและประเทศไทยเจริญก้าวหน้าทุกวันนี้ เพราะเรามีคนดีอยู่เยอะ พลังความดีเป็นน้ำเลี้ยงที่จะทำให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า ขณะที่ ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ให้ความเห็นว่า จากที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลนี้ รู้สึกประทับใจ เพราะแต่ละคนมีความคิดในการทำความดีที่แตกต่างกันไป ซึ่งอยากให้เชื้อระบาดแห่งความดีนี้กระจายไปมากๆ

ปิดท้ายด้วย นพ.เลี้ยง เปาอินทร์ ผู้ได้รับรางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน ปี 2553 กล่าวว่า จากที่ทำงานเปิดคลินิกรักษาฟรีให้แก่คนยากจน คนด้อยโอกาส ที่บริเวณคลองเตย มาเป็นระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่เกษียณ งานนี้ทำแล้วสุขใจ ทีแรกคิดว่าทำได้ไม่นาน แต่สมาคมอักษรวิทยาผู้อุปถัมภ์ได้หาทุนจนเปิดมาได้ทุกวันนี้ การทำงานที่ผ่านมาคิดว่าเป็นหยดน้ำเล็กๆ ซึ่งหากเราทำความดีกันมากๆ น้ำหยดเล็กจะเป็นแม่น้ำใหญ่ได้.

  • หน้า: 24(บน)Ad Value: 115,000 PRValue (x3): 345,000
  • 20110722_1132_OTH_Thai Rath (Mid-Day)

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร