“เพื่อนชุมชน”จดทะเบียนสมาคมดึงเครือข่ายรง.มาบตาพุดร่วมมือ

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

“ประเสริฐ” แนะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานดูแลสิ่งแวดล้อม-สุขภาพสูงกว่ากฎหมายกำหนด ด้านกลุ่มเพื่อนชุมชนเล็งจดทะเบียนสมาคม ดึงผู้ประกอบการในมาบตาพุดเข้าร่วมขยายเครือข่ายความร่วมมือ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวในงานแถลงข่าว 1 ปี “เพื่อนชุมชน” วานนี้ (21 ก.ค.) ว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมในไทยต้องก้าวไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว โดยผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ สูงกว่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้

ด้านนายวีระศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานและนายกสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า กลุ่มเพื่อนชุมชนได้จดทะเบียนในรูปแบบสมาคมเพื่อนชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือ คาดว่าหลังจากจดทะเบียนสมาคมฯ จะมีผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุดเข้ามาร่วมมือในการผลักดันกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น โดยกิจกรรมที่ดำเนินการในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เช่น การจัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการในการลดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยมีโรงงานเข้าร่วมกิจกรรม 60 โรงงาน หรือ 40% ของโรงงานในเขตมาบตาพุดจำนวน 140 โรงงาน

ส่วนการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเน้นเรื่องสุขภาพและการศึกษา โดยในระยะสั้นจะจัดหาบุคลากรทางการแพทย์มาให้บริการในพื้นที่รวม 89 ชุมชน โดยใช้งบประมาณปีละ 30 ล้านบาท ส่วนในระยะยาวได้มอบทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 200 ทุนในระยะเวลา 4 ปี โดยใช้งบประมาณรวม 48 ล้านบาท โดยมอบให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ระยอง เพื่อลดการขาดแคลนพยาบาลในอนาคต รวมทั้งมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และครุศาสตร์ 60 ทุนในระยะเวลา 4 ปี วงเงิน 25 ล้านบาท

  • หน้า: 6(บนซ้าย)Ad Value: 26,400 PRValue (x3): 79,200
  • 20110722_1134_HIA_Krungthep Turakij

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน มาบตาพุด, HIA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร