ซี10สธ.เกษียณ8คนรอชงรัฐบาลใหม่ตั้ง

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีกรณีที่จะมีข้าราชการระดับ 10 ของกระทรวงสาธารณสุขเกษียณอายุราชการในปีนี้จำนวน 8 คน ว่าตามหลักคือปลัดกระทรวงจะเสนอรายชื่อไปให้ รมว.สาธารณสุขพิจารณา ซึ่งตนก็มีความพร้อมอยู่แล้ว ทั้งนี้การแต่งตั้งทุกครั้งก็มีทั้งปัญหาและไม่มีปัญหาแต่เรียนว่าการแต่งตั้งจะไปถูกใจคนทุกคนคงไม่ได้เนื่องจากตำแหน่งมีน้อยแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดอย่างไรก็ตาม นอกจากระดับ 10 แล้วยังมีตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดว่าง 2 ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปว่างอีก 11 ตำแหน่ง สำหรับข้าราชการระดับ 10 ที่จะเกษียณ 8 คนคือ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล และ นพ.ทนงสรรค์ สุธาธรรม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สถาพร วงษ์เจริญ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ภญ.วีรวรรณ แตงแก้ว และ นพ.ประเสริฐ หลุยเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สมชาย เชื้อเพชรโสภณ สาธารณสุขนิเทศ.

  • หน้า: 3(กลาง)Ad Value: 16,653 PRValue (x3): 49,959
  • 20110727_1156_publicpolicy_Daily News

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน กำลังคน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร