ม.ขอนแก่นทุ่มงบกว่าพันล้าน สู่”เมดิคัลฮับ”รับเปิดเสรีอาเซียน

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

เปิดโครงการบ้าน3วิถี สร้างที่พักที่ออกกำลังกาย สวนสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ หวังทำกิจกรรมร่วมกัน

มข.ทุ่ม งบกว่า 1 พันล้านผุด โครงการก้าวสู่ เมดิคัล ฮับ พร้อมจับมือโรงพยาบาลเอกชน เตรียมรองรับเปิดเสรีอาเซียน เร่งผลิตบุคลากรการแพทย์ หลังเจอปัญหาสมองไหล

นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยถึง การเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีองค์ความรู้ด้านการแพทย์ค่อนข้างสมบูรณ์ ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคโนโลยีด้านอาหาร และคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ รวมทั้งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่มีศูนย์หัวใจสิริกิติ์

นอกจากนั้น ยังจะเปิดศูนย์โรคไต และศูนย์โรคตับ รวมถึงมีโครงการก่อสร้าง Medical Hub จำนวน 24 ไร่ บนพื้นที่ใกล้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยได้รับงบจัดซื้อเครื่องมือ 1,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมด้านการแพทย์ครบวงจร ขณะเดียวกันยังมีโรงพยาบาลขอนแก่น และมีโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแห่งใน จ.ขอนแก่น ซึ่งมีความพร้อมด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยอยู่แล้ว

ส่วน ความเชี่ยวชาญรักษาโรคเฉพาะด้าน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรคติดต่อเขตร้อนค่อนข้างแม่นยำและ รวดเร็ว ติดอันดับโลกและภูมิภาคเอเชีย เพราะมีประสบการณ์รักษาผู้ป่วยในภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้านมานาน ดังนั้น จ.ขอนแก่นจึงเป็นศูนย์กลางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงในเขตอนุภาคลุ่มน้ำโขง

“ปี 2558 ก็จะมีประชาคมอาเซียน ดังนั้นการเคลื่อนย้ายทุกๆ ด้านจะเสรี รวมถึงด้านการแพทย์และสุขภาพ สำหรับการเตรียมตัวรับผู้ป่วยที่จะเพิ่มขึ้น เพราะไทยมีชื่อเสียงด้านรักษา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น ยังสามารถขยายรองรับผู้ป่วยได้อีก ส่วนเอกชน ก็มีโรงพยาบาลขอนแก่น-ราม โรงพยาบาลราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเวชธานี สามารถขยายตัวรองรับผู้ป่วยได้อีกมาก”

สำหรับ ปัญหาโรงพยาบาลขณะนี้คือ ปัญหาสมองไหล เพราะโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังในกรุงเทพฯ มาดึงตัวบุคลากรด้านการแพทย์ที่มีประสบการณ์ไปมาก เพื่อรองรับผู้ป่วยต่างประเทศ ทำให้เราต้องเร่งผลิตบุคลากรเพิ่ม ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำงานทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน รวมถึงกับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เพื่อตระหนักการดูแลผู้ป่วย แม้รายได้จะไม่เท่าเอกชน แต่ก็พยายามจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้

อย่าง ไรก็ตาม เมื่ออาเซียนรวมเป็นหนึ่งแล้ว การดูแลรักษาผู้ป่วยจะแยกเป็น 2 ระดับ คือ ผู้ป่วยชาวต่างชาติที่มีรายได้สูง กับผู้ป่วยในประเทศที่มีรายได้ต่ำ แต่คุณภาพต้องเหมือนกัน จุดนี้เราจะเน้นเป็นศูนย์วิจัย และรักษาโรคเฉพาะทางมากขึ้น เช่น โรคโลหิตจาง โรคเบาหวาน โรค ตับ ไต

ทั้งนี้มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ยังมีโครงการดูแลสังคม โดยจัดกิจกรรมให้เด็กและผู้สูงอายุทำร่วมกัน จึงเกิดเป็นโครงการบ้าน 3 วิถี สร้างที่พัก ที่ออกกำลังกาย สวนสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการมีเพื่อน มีสังคม มีกิจกรรมให้ทำ พร้อมกับรับเลี้ยงเด็ก โดยคาดว่าเมื่อเปิดเสรีอาเซียน จะมีผู้สูงอายุจากต่างประเทศ เข้ามาพักใน จ.ขอนแก่นจำนวนมาก ดังนั้นภาคบริการด้านสุขภาพ จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่ คนขอนแก่นต้องเตรียมรองรับ เช่น ธุรกิจสปา นวดแผนโบราณ

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน Medical Hub และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร