ขู่บอร์ดสุขภาพแก้เหลื่อมล้ำอืดส่งศาลรธน.ยุติ

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ผู้ตรวจการแผ่นดินเร่งหาข้อยุติปมเหลื่อมล้ำสุขภาพ ระบุหาก สปส.สปสช.ล่าช้า ยื่นศาลรัฐธรรมนูญแน่

นาย ปราโมทย์ โชติมงคล ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า จะเร่งพิจารณาข้อร้องเรียนของสภาองค์การนายจ้าง เรื่องความไม่เป็นธรรมในระบบประกันสังคม ประเด็นผู้ประกันตนเป็นคนกลุ่มเดียวที่ต้องจ่ายสมทบค่ารักษาพยาบาล

ทั้ง นี้ เหตุที่พิจารณาล่าช้าเนื่องจากสำนักงานประกันสังคม(สปส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อยู่ระหว่างดำเนินการตามมาตรา 10 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งหากยังล่าช้าจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความหาข้อยุติว่าการเก็บเงินสมทบ ค่ารักษาพยาบาลขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

นายสุทธินันท์ จันทระ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่า จะนำปัญหาความเหลื่อมล้ำเข้าหารือคณะกรรมการในเดือน ต.ค.และจะนำความเห็นเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือน พ.ย.นี้

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ความเหลื่อมล้ำ, HA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร