ชมรมไกด์คว่ำประกันสังคม

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โพสต์ทูเดย์ -สมาคมมัคคุเทศก์ยี้ประกันสังคมเหลื่อมล้ำ จ่อรณรงค์คว่ำสมัครมาตรา 40

นาย วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เตรียมรณรงค์ให้สมาชิกมัคคุเทศก์ถอนตัวหรือไม่ต้องสมัครเข้าระบบประกันสังคม มาตรา 40 เนื่องจากได้รับทราบข้อมูลความเหลื่อมล้ำที่ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ ด้อยกว่าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) และยังเป็นคนกลุ่มเดียวที่ต้องจ่ายเงินสมทบสำหรับรักษาพยาบาล

นาย วิโรจน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสมาคมพยายามเรียกร้องขอเข้าระบบประกันสังคม เพราะอยากได้สิทธิการรักษาพยาบาลที่เหนือว่าบัตรทอง เพราะในอดีตบัตรทองมีคุณภาพแย่จนเกิดเป็นคำพูดว่า30 บาท ตายทุกโรค แต่ในปัจจุบันบัตรทองได้พัฒนาขึ้นมาก จึงเห็นว่ามัคคุเทศก์ไม่จำเป็นต้องสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แล้ว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะปรับเงื่อนไขสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว แต่ก็ยังไม่จูงใจ เพราะสิทธิการรักษาพยาบาลก็ใช้บัตรทองเช่นเดิม ส่วนสวัสดิการด้านอื่นๆ ก็ไม่ได้รับเหมือนผู้ประกันตนมาตรา33 เช่น ไม่ได้รับเงินสงเคราะห์คลอดบุตรเงินชดเชยทุพพลภาพและประกันการว่างงาน

“แม้ รัฐบาลจะกลับมาเก็บ 30 บาทก็ยังดีกว่าอยู่ในมาตรา 40 ซึ่งต้องจ่ายเดือนละ 100 หรือ 150 บาท ไม่ว่าจะเข้ารักษาหรือไม่” นายวิโรจน์ กล่าว

ทั้ง นี้ มัคคุเทศก์ไม่ถือเป็นลูกจ้าง โดยศาลแรงงานตีความว่าเป็นผู้รับทำของ จึงไม่สามารถเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้จากนั้นรัฐบาลมีความพยายามรณรงค์ให้ประกันตนในมาตรา 40 (ตามความสมัครใจ) แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร เพราะไม่ให้สิทธิการรักษาพยาบาล

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ความเหลื่อมล้ำ, ระบบประกันสุขภาพ, HA และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร