ไกด์รุมยี้ไม่เอาประกันสังคม ม.40รณรงค์เลิกสมัครเซ็งเหลื่อมล้ำ30บ

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ASTVผู้ จัดการรายวัน – สมาคมมัคคุเทศก์แหยงประกันสังคม ม.40 ยี้เหลื่อมล้ำบัตรทองชี้มีดีแค่เรื่องเงินออม เตรียมรณรงค์เลิกสมัครม.40 ชี้ใช้บัตรทองดีอยู่แล้ว

นาย วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมได้เตรียมรณรงค์ให้สมาชิกมัคคุเทศก์ถอนตัวหรือไม่ต้องสมัครเข้าระบบ ประกันสังคม ตามมาตรา 40 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม หลังจากได้พิจารณาข้อมูลแล้วพบว่ามีความเหลื่อมล้ำ คือมีสิทธิด้อยกว่าสิทธิบัตรทองเพราะเป็นคนกลุ่มเดียวที่ต้องจ่ายเงินสำหรับ การรักษาพยาบาล ขณะที่บัตรทองรักษาฟรี ฉะนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องเข้าระบบประกันสังคมเพราะทุกวันนี้ผู้ประกอบ อาชีพมัคคุเทศก์ก็ใช้สิทธิบัตรทองอยู่แล้ว

“ที่ผ่านมาเรา พยายามเรียกร้องขอเข้าระบบประกันสังคมเพราะอยากได้สิทธิการรักษาพยาบาล แม้จะมีบัตรทองแล้วก็ยังอยากเข้าประกันสังคมเพราะเมื่อก่อนคุณภาพบัตรทอง

แย่ จนถึงขั้นเปรียบเทียบว่า 30 บาทตายทุกโรคแต่ทุกวันนี้บัตรทองพัฒนาไปมากแล้ว และกลายเป็นว่าถ้าเข้ามาอยู่ประกันสังคมแล้วหนักกว่าเดิมแม้รัฐจะกลับมาเก็บ 30 บาทก็ยังดีกว่าเพราะจ่ายเฉพาะตอนไปรักษา แต่ถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ต้องจ่ายเดือนละ 100 หรือ 150 บาทไม่ว่าจะเข้ารักษาหรือไม่” นายวิโรจน์กล่าว

นายวิโรจน์กล่าวอีกว่า แม้ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะปรับเงื่อนไขสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว ก็ยังไม่จูงใจอยู่ดีเพราะสิทธิการรักษาพยาบาลใช้บัตรทองอยู่แล้ว ส่วนสิทธิอื่นๆ ก็ไม่ได้รับเหมือนผู้ประกันตนมาตรา 33 เช่น ไม่ได้เงินสงเคราะห์คลอดบุตร เงินชดเชยทุพพลภาพ ประกันการว่างงาน มีน่าสนใจเพียงอย่างเดียวคือ การออมเพื่อรับบำเหน็จชราภาพ ทั้งนี้ มัคคุเทศก์ไม่ถือว่าเป็นลูกจ้าง เพราะศาลแรงงานตีความว่าเป็น”ผู้รับทำของ” ทำให้ไม่สามารถใช้มาตรา 33 ได้ จึงต้องเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจตามมาตรา 40 โดยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมามีมัคคุเทศก์สมัครเข้ามาตรา 40 ประมาณพันคนแล้ว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ความเหลื่อมล้ำ, ระบบประกันสุขภาพ, HA และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร