สปสช.จ่ายเพิ่มให้รพ.เอกชนเปิดศูนย์ผู้ป่วยส่งต่อน้ำท่วม

มติชน ฉบับวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ.วินัยสวัสดิวร เลขาธิการ สปสช.แถลงข่าว “สปสช.ลง นามสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 57 แห่งรับย้ายผู้ประสบภัยน้ำท่วม” กล่าวว่า ผู้ป่วยบัตรทองที่ได้รับการส่งต่อจาก รพ.ที่ถูกน้ำท่วมและจากศูนย์ประสานงาน หรือศูนย์ส่งต่อเตียงของ สปสช. รวมถึงประชาชนที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปใช้บริการตามรพ.ที่ขึ้นทะเบียนไว้ ได้ เนื่องจากปัญหาน้ำท่วม การเดินทางลำบาก ต้องมาอาศัยอยู่บริเวณศูนย์อพยพ หรือ รพ.ที่ขึ้นทะเบียนไว้ถูกน้ำท่วม เป็นต้น ซึ่งประชาชนในระบบบัตรทองหรือ 30 บาท สามารถเข้ารับบริการที่ รพ.เอกชนทั้ง 57 แห่งฟรี

ทั้งนี้ รายละเอียดสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช.1330

นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมรพ.เอกชน กล่าวว่า สมาคม รพ.เอกชน มีรพ. 47 แห่งที่เข้าร่วมเพื่อแก้ไขสถานการณ์ความเดือดร้อนทางสาธารณสุขครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 30 ของเตียงเอกชนทั้งหมดหรือประมาณ 3,000 เตียง โดยแบ่งเป็น 5 โซน ดังนี้

โซนที่ 1 นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยาสระบุรี มี 11 แห่ง ได้แก่ 1.รพ.เกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ 2.รพ.วิภาราม-ปากเกร็ด 3.รพ.แพทย์รังสิต 4.รพ.ภัทร-ธนบุรี 5.รพ.เอกปทุม6.รพ.นวนคร 7.รพ.ปทุมเวช 8.รพ.ราชธานี9.รพ.ศุภมิตรเสนา 10.รพ.นวนคร อยุธยา11.รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี

โซน ที่ 2 ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯตะวันออกมี 13 แห่ง ได้แก่ 1.รพ.จุฬารัตน์ 11 2.รพ.โสธราเวช 3.รพ.สายไหม 4.รพ.นวมินทร์ 1 5.รพ.นวมินทร์ 9 6.รพ.บี.แคร์ 7.รพ.ลาดพร้าว 8.รพ.วิภาราม 9.รพ.เกษมราษฎร์สุขาภิบาล 3 10.รพ.จุฬารัตน์ 3 11.รพ.จุฬารัตน์ 9 12.รพ.บางนา 2 13.รพ.รวมชัยประชารักษ์

โซน ที่ 3 สมุทรสาคร สมุทรสงครามกรุงเทพฯตะวันตก มี 11 แห่ง ได้แก่ 1.รพ.กรุงเทพฯตะวันตก มี 11 แห่ง ได้แก่ 1.รพ.มหาชัย 1 2.รพ.มหาชัย 2 3.รพ.แม่กลอง4.รพ.วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย5.รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร 6.รพ.เกษมราษฎร์ บางแค 7.รพ.บางไผ่ 8.รพ.นครธน 9.รพ.บางมด 10.รพ.บางปะกอก 9 11.รพ.พระราม 2

โซนที่ 4 สมุทรปราการ มี 8 แห่ง ได้แก่1.รพ.สำโรงการแพทย์ 2.รพ.เมืองสมุทร3.รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้า 4.รพ.เปาโลสมุทรปราการ 5.รพ.รัทรินทร์ 6.รพ.ศิครินทร์7.รพ.บางนา 1 8.รพ.เซ็นทรัลปาร์ค

โซน ที่ 5 กรุงเทพฯชั้นใน มี 4 แห่ง ได้แก่1.รพ.กล้วยน้ำไท 2.รพ.คามิลเลียน 3.รพ.แพทย์ปัญญา 4.รพ.เปาโลเมมโมเรียล 5.รพ.เพชรเวช 6.มเหสักข์ 7.รพ.เดชา 8.รพ.เปาโลเมมโมเรียล โชคชัย 4 9.รพ.ราษฎร์บูรณะ 10.รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น11.รพ.มิชชั่น 12.รพ.ยันฮี 13.รพ.หัวเฉียว14.รพ.มงกุฎวัฒนะ

นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช เลขาธิการสมาคม รพ.เอกชน กล่าวเพิ่มเติมว่า สปสช.ได้ ร่วมประชุมหารือกับสมาคม รพ.เอกชนถึงหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.กรณีผู้ป่วยนอก รพ.ได้รับค่าบริการตามจริงแต่ไม่เกินครั้งละ 700 บาท2.กรณีผู้ป่วยใน เบิกจ่ายตามระบบ DRG หรือการวินิจฉัยตามกลุ่มโรคในอัตรา 9,000 บาท ต่อ 1 DRG ยกเว้นการสำรองเตียงด้วยโรคที่ระบุตามสัญญากับ สปสช.และรพ.เอกชนบางแห่งให้ยึดถือตามสัญญาเดิมและทั้ง 2 กรณี หากเกินอัตราที่กำหนดให้รพ.เก็บข้อมูลและประสาน สปสช.เพื่อ พิจารณาค่าชดเชยส่วนเกินตามความจำเป็นต่อไป ขณะที่การให้บริการส่งตัวผู้ป่วยด้วยรถของ รพ.เอกชนอื่นให้ได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราเที่ยวละ 500 บาท บวกอัตราเพิ่มตามระยะทางไป-กลับ 4 บาทต่อกิโลเมตรโดยประมาณ ซึ่งการดำเนินการนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2554 จนกว่าภาวะอุทกภัยจะบรรเทา

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ระบบประกันสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร