สช.เห็นแย้ง อย.ไม่พร้อมรับข้อเสนอ อ้างทำฉลากแบบไฟจราจรได้ผลดีที่สุด

แนวหน้า ฉบับวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

จาก การที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)ได้มีการจัดทำโครงการแก้ปัญหาโรคอ้วน ให้กับเด็กๆ ที่ชอบกินขนมขบเคี้ยวด้วยการ จะจัดให้มีฉลากโภชนาการบนซองขนมของเด็ก ซึ่ง ทาง สช.ได้เสนอว่าจะทำฉลากเป็นสัญลักษณ์GDA แบบสัญญาณไฟจราจรและเสนอไปยัง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ร่วมพิจารณา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เห็นว่าสัญลักษณ์แบบดังกล่าวง่ายต่อความเข้าใจก็จริง แต่ในเชิงธุรกิจนั้นทำ

ได้ ยาก ทางอย. จึงได้เสนอรูปแบบสัญลักษณ์ GDA แบบสีขาวดำ กำหนดให้แสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมและได้มีการนำไปใช้แล้วในปัจจุบัน โดยติดอยู่หน้าซองขนม

นพ.ทักษ พล ธรรมรังสี รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กล่าวว่า สัญลักษณ์GDA ที่ทางอย.ออกมานั้น ต้องยอมรับว่ายังไม่ตรงกับความต้องการตามที่ภาคประชาชนเรียกร้อง เพราะจากผลการสำรวจที่ผ่านมา ทั้งในประเทศและในต่างประเทศพบว่าสัญลักษณ์ GDA แบบสัญญาณไฟจราจรให้ผลการรับรู้ดีกว่าแบบสัญลักษณ์สีเดียวถึง 5 เท่า ดังนั้นขอยืนยันว่าจะมีการผลักดันให้มีการนำสัญลักษณ์แบบสัญญาณไฟจราจรมาใช้ อย่างแน่นอน ซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว เห็นว่า สัญลักษณ์ตามแบบที่ทางอย. กำหนดมานั้น ยังไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร ซึ่งเรื่องนี้ในหลายประเทศก็กำลังดำเนินการกันอยู่ แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีประเทศใดที่นำสัญลักษณ์แบบสัญญาณไฟจราจรมาใช้ในวง กว้าง เพราะมักจะถูกภาคธุรกิจเข้ามาแทรกแซง แต่นักวิชาการด้านอาหารในหลายประเทศก็จะเดินหน้าในเรื่องนี้ต่อ เพราะปัญหาโรคอ้วนในขณะนี้ถือว่ามีความสำคัญมาก

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ฉลากขนม, HA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร