ลุยปักธงแก้ปัญหาโรคเด็กอ้วน

ลุยปักธงแก้ปัญหาโรคเด็กอ้วน

มติชน ฉบับวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

 นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต ผู้อำนวยการสำนักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่า ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำปี 2554 ในวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์นี้ ที่ศูนย์การประชุมองค์การสหประชาชาติ จะมีการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอให้มีฉลากโภชนาการส่วนประกอบของขนมเด็กบนซองขนมที่นักวิชาการเสนอว่า ปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคอ้วนก็คือการบริโภคขนมกรุบกรอบของเด็ก เนื่องจากในขนมกรุบกรอบจะมีส่วนผสมของไขมัน น้ำตาล และโซเดียมสูง ที่จะทำให้อ้วน จึงมีการเสนอให้มีการแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการ หรือ Guideline Daily Amounts (GDA) ลงบนซองขนมเพิ่มเติมจากการแสดงฉลากโภชนาการด้วย

นายวิสุทธิกล่าวว่า เมื่อมีการนำข้อเสนอการใช้สัญลักษณ์ GDA แบบสัญญาณไฟจราจร ไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก็เห็นว่าสัญลักษณ์แบบดังกล่าวง่ายต่อความเข้าใจก็จริง แต่ในเชิงธุรกิจนั้นทำได้ยาก ทาง อย.จึงได้เสนอรูปแบบสัญลักษณ์ GDA แบบสีขาวดำ กำหนดให้แสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม และได้มีการนำไปใช้แล้วในปัจจุบัน โดยติดอยู่หน้าซองขนม ดังนั้นจะมีการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ด้วย

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ฉลากขนม, อ้วน/น้ำหนักเกิน, HA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร