อย.มั่นใจฉลากจีดีเออ่านเข้าใจง่าย ย้ำช่วยผู้บริโภครู้คุณค่าโภชนาการ

แนวหน้า ฉบับวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

ภญ.ศรี นวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยถึงกรณีฉลากโภชนาการรูปแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts: GDA) หรือ ฉลากหวาน มัน เค็ม ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)เห็นว่าควรจัดทำเป็นสัญลักษณ์ไฟ จราจร ซึ่งจะให้ผลในการรับรู้ดีกว่าฉลากจีดีเอนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า สัญลักษณ์ทางโภชนาการในรูปแบบจีดีเอ เป็นการพัฒนาต่อยอดการแสดงฉลากโภชนาการซึ่งเป็นการแสดงค่าพลังงาน ไขมัน น้ำตาลและโซเดียมบนฉลากด้านหน้า

ซึ่งการตัดสินใจให้มี สัญลักษณ์รูปแบบดังกล่าวมาจากที่ประชุมคณะกรรมการอาหาร ซึ่งเห็นว่า การแสดงค่าพลังงานไขมัน น้ำตาลและโซเดียม ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อ เลือกบริโภค กรณีการใช้สีสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจร อาจมีปัญหาในเรื่องของการรับรู้ของผู้บริโภคในการตีความหมาย เช่น สีเขียว หมายถึง อาหารนั้นรับประทานได้ไม่จำกัด หรือสีแดง หมายถึง อาหารนั้นอันตรายรับประทานไม่ได้ หรือ กรณีผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการ แต่สีของค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมมีสีแตกต่างกัน ทั้งเขียว เหลือง แดง จะส่งผลให้ผู้บริโภคสับสนในการตัดสินใจเลือกซื้อ เลือกบริโภค

“การ แสดงฉลากจีดีเอในลักษณะดังกล่าวเป็นการแสดงฉลากโภชนาการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ทำให้สับสน และเข้าใจได้ง่ายรวมทั้งเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะเด็ก ผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ผู้ที่มีโรคประจำตัว สามารถเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการทันทีจากตัวเลข เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารอย่างสมดุลและเหมาะสมต่อสุขภาพ นอกจากนี้ อย.ยังจัดให้มีการรณรงค์การอ่าน ฉลาก จีดีเอให้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วประเทศ เพื่อให้รู้จัก เข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้” รองเลขาธิการ อย.กล่าว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร