สช.นัดถกโรคอ้วนในเด็ก

ข่าวสด ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

นาย วิสุทธิ บุญญะโสภิต ผอ.สำนักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่า ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำปี 2554 ในวันที่ 2-4 ก.พ.นี้ ที่ศูนย์การประชุมองค์การสหประชาชาติ จะมีการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอให้มีฉลากโภชนาการ ส่วนประกอบของขนมเด็กบนซองขนม ซึ่งมีนักวิชาการเสนอว่าปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคอ้วนคือ การบริโภคขนมกรุบกรอบของเด็ก จึงมีการเสนอให้มีการแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการ หรือ Guideline Daily Amounts (GDA) ลงบนซองขนมเพิ่มเติมจากการแสดงฉลากโภชนาการด้วย เพื่อให้ใช้ในการประกอบการตัดสินใจของเด็กและผู้ปกครองก่อนที่จะซื้อขนมแต่ ละชนิดโดยเบื้องต้นมีการเสนอว่าควรใช้สัญลักษณ์ GDA แบบสัญญาณไฟจราจร ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการเข้าใจ

นายวิสุทธิกล่าวว่า เมื่อมีการนำข้อเสนอการใช้สัญลักษณ์ GDA แบบสัญญาณไฟจราจรไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เห็นว่าสัญลักษณ์แบบดังกล่าวในเชิงธุรกิจทำได้ยาก จึงเสนอรูปแบบสัญลักษณ์ GDA แบบสีขาวดำ กำหนดให้แสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม และมีการนำไปใชในปัจจุบัน โดยติดอยู่หน้าซองขนม

น.พ.ทักษพล ธรรมรังสี รองผอ.สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กล่าวว่า สัญลักษณ์ GDA ที่อย.ออกมา ยังไม่ตรงกับความต้องการ เพราะจากผลสำรวจทั้งในประเทศและในต่างประเทศพบว่าสัญลักษณ์ GDA แบบสัญญาณไฟจราจรให้ผลการรับรู้ดีกว่าแบบสัญลักษณ์สีเดียวถึง 5 เท่า หากไม่เร่งดำเนินการ เชื่อได้ว่าอีกไม่เกิน 20 ปีประเทศไทยจะมีประชากรเด็ก และผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วนเกินครึ่งประเทศ

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ฉลากขนม และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร