คอลัมน์ ข่าวสั้น: จี้ติดฉลากเตือนอันตรายจาก “แร่ใยหิน”

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

นพ.นพพร ชื่นกลิ่นรองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า แร่ใยหินเป็นวัตถุอันตราย และประเทศไทยมีการนำเข้ามานานกว่า 30 ปี มีการใช้มากเป็นอันดับ 3 ในเอเชีย โดยแร่ใยหินร้อยละ 90 จะใช้ในอุตสาหกรรมและการผลิตซีเมนต์ใยหิน ซึ่งฝุ่นที่เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบ มะเร็งปอด โรคทางระบบหายใจ ฯลฯ หากเป็นโรคทางระบบหายใจจะไม่สามารถรักษาอาการให้หายขาดได้ ผู้ป่วยจะทุกข์ทรมานมาก ดังนั้นกว่า 50 ประเทศทั่วโลกจึงยกเลิกการใช้อย่างสมบูรณ์ กรมควบคุมโรคจึงเสนอประเด็นยกเลิกการใช้ เพื่อตัดต้นเหตุแห่งปัญหาโรคซึ่ง ครม.มีมติรับรองยุทธศาสตร์ “การทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน” แล้ว และยังได้ขอความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้กำหนดคำเตือนในฉลากสินค้าที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินว่า “ระวังอันตราย ผลิตภัณฑ์นี้มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ การได้รับสารนี้เข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดมะเร็งและโรคปอดได้” และกำหนดให้ระบุข้อแนะนำในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ถูกต้องด้วย

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แถลงข่าว_แกรนด์ไชน่า, แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร