โอ้แม่เจ้าเหยียบ’เบรก-คลัตช์’ฝุ่นแร่ใยหินเสี่ยงสารพัดมะเร็ง

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โพสต์ทูเดย์ -ขับรถเหยียบเบรก-คลัตช์รถยนต์ เสี่ยงป่วยโรคปอดอักเสบ และมะเร็งสารพัดชนิด

นพ.นพพร ชื่นกลิ่นรองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)เปิดเผยว่า ทุกครั้งที่ขับรถยนต์และมีการเหยียบเบรกหรือคลัตช์ของรถ จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้ผู้ที่นั่งอยู่ในรถจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดอักเสบ มะเร็งปอด มะเร็งเยื่อหุ้มปอดมะเร็งเยื่อบุช่องท้อง มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งรังไข่ โรคทางระบบหายใจ โรคผิวหนัง และอาการผื่นคัน

ทั้งนี้ เพราะเบรกและคลัตช์ผลิตขึ้นจากแร่ใยหิน และแร่ใยหินจะทำอันตรายต่อร่างกายมนุษย์มากที่สุดเมื่อถูกทำให้เกิดฝุ่น ดังนั้นทุกครั้งที่มีการเหยียบฝุ่นแร่ใยหินจะฟุ้งกระจายในอากาศและเข้าสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดโรคได้ในที่สุด

นพ.นพพร กล่าวว่า แร่ใยหินมีความอันตรายขั้นร้ายแรงจนกระทั่งกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ต้องประกาศยกเลิกใช้อย่างสมบูรณ์ ส่วนในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่12 เม.ย.ที่ผ่านมารับรองยุทธศาสตร์การทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหินแล้ว

“แม้จะเป็นวัตถุอันตรายและห้ามนำเข้าแต่ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศอันดับ 3 ในเอเชียที่ใช้แร่ใยหินมากที่สุดรองมาจากจีนและอินเดีย จึงขอให้รัฐบาลจริงจังต่อปัญหานี้” นพ.นพพร กล่าว

นางมัวรีน เบอร์มิงแฮม ผู้แทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทยกล่าวว่า ผู้ที่สัมผัสกับแร่ใยหินไม่ว่าในปริมาณเท่าใดก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งโดยล่าสุด WHO ได้ประกาศจุดยืนต่อแร่ใยหินร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ดังนี้ 1.หยุดการใช้แร่ใยหินทุกชนิดไม่ว่าจะมาจากแหล่งใด 2.สนับสนุนให้ใช้วัสดุทดแทนที่ปลอดภัยกว่า 3.ป้องกันการสัมผัสกับแร่ใยหินที่มีอยู่เดิมและในระหว่างการรื้อทิ้งด้วยการวัดค่าละอองแร่ใยหินในอากาศ ซึ่งต้องควบคุมให้อยู่ในระดับต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ 4.ยกระดับการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูเยียวยาทางสังคมและการแพทย์ให้ผู้ป่วย

นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่าปัจจุบันมีการติดฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบแร่ใยหิน รวมถึงระบุคำเตือน ทำให้ผู้ประกอบการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองหลังจากนี้จะจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคผลักดันให้เลิกใช้แร่ใยหินในผลิตภัณฑ์ต่างๆ และห้ามนำเข้าแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์

ทั้งนี้ ข้อมูลทั่วโลกทุกปีจะมีผู้เสียชีวิตจากแร่ใยหินอย่างน้อย 1.07 แสนคน และมีผู้ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดแร่ใยหินกว่า 120 ล้านคน แต่ในไทยยังไม่มีตัวเลขชัดเจน

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แถลงข่าว_แกรนด์ไชน่า, แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร