ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: ปาฐกถา

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สุรจิต ชิรเวทย์เป็นประธานในการปาฐกถาเรื่อง “เอชไอเอชุมชนสร้างอำนาจทางปัญญาในการกำหนดอนาคตตนเองและสังคม” โดยมีรศ.ดร.วุฒิสาร ตันไชยดร.เดชรัต สุขกำเนิด และสุริยา ยีขุน เป็นวิทยากร ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เมื่อวันก่อน

 

 

 

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน อาเซียน และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร