‘สธ.’ชง4ร่างประกาศคุมพื้นที่ห้ามขายสุรา

มติชน ฉบับวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า หลังจากมีการบังคับใช้ประกาศตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เรื่องการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทางสาธารณะ ขณะขับขี่หรือขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถทุกประเภท ซึ่งหมายถึงท้ายรถ เว้นแต่รถราง รถไฟ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา ล่าสุดเตรียมนำร่างประกาศอีก 4 ฉบับ เสนอคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พิจารณาในการประชุมเดือนกันยายนนี้

นพ.สมานกล่าวถึงร่างประกาศทั้ง 4 ฉบับ ว่า ประกอบด้วย 1.ร่างประกาศห้ามขายเหล้าปั่นทุกพื้นที่ 2.ร่างประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณรอบสถานศึกษา 300 เมตร 3.ร่างประกาศกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท รวมทั้งร้านที่มีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาต และ 4.ร่างประกาศห้ามขาย ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทางสาธารณะเพื่อการจราจรทางบก ได้แก่ ถนนสาธารณะ ไหล่ทาง ทางเท้า ทั้งนี้ในส่วนของร่างประกาศ ฉบับที่ 4 คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เคยพิจารณาตีกลับเพื่อให้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ล่าสุดสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจในปี 2554 จำนวน 5,000 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 80 เห็นด้วย

 

 

 

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน บุหรี่/ยาสูบ/เหล้า และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร