ร่วมจ่าย30ปชช.หวัง-เพิ่มภาระรพ. เชื่อแพทย์ชนบทไม่เก็บแต่ไม่ขัด

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ปลัด สธ.สั่ง สสจ.เกลี่ยแพทย์ในจังหวัดเสริมรองรับนโยบายร่วมจ่าย 30 บาท ผอ.รพ.ส่วนใหญ่เกรงปัญหา 4 เรื่องหลัก สร้างความคาดหวัง ปชช.-เพิ่มภาระ รพ.อดีต ปธ.ชมรมแพทย์ชนบทแนะตั้งตู้รับบริจาค คนไข้ให้เงินมากกว่าเยอะ เชื่อเครือข่าย รพ.แพทย์ชนบทถือคติไม่เก็บแต่ไม่ขัด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม ที่โรงแรมริชมอนด์ นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการมอบนโยบายการร่วมจ่าย 30 บาทต่อครั้งบริการของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 กันยายน แก่นายแพทย์สาธาณสุขจังหวัด (สสจ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศกว่า 30 บาท มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ อาทิ การเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต ไม่ถูกถามสิทธิ ไม่ต้องสำรองจ่ายรับบริการที่ใดก็ได้ตามความจำเป็น, ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายทุกคน ทุกสิทธิรับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน การย้ายสิทธิหรือย้ายที่อยู่ได้รับการบริการดูแลต่อเนื่อง

ผู้อยู่ในสิทธิจะได้รับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จะดูแลอย่างใกล้ชิด ใกล้บ้านใกล้ใจ หากจำเป็นต้องรับการปรึกษาจากแพทย์จะได้รับผ่านออนไลน์ รวดเร็ว ทันที โดยระบบจะครอบคลุมทั่วประเทศภายใน 2 ปี, ผู้ป่วยในโรงพยาบาล, ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ 70 ปี ได้รับบริการไม่ต้องรอคิวนานมีช่องทางพิเศษภายในปี 2555, เปลี่ยนหน่วยบริการได้ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง ใช้เพียงบัตรประชาชนหรือเอกสารที่ราชการออกให้ที่มีเลข 13 หลักแสดง, โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป เพื่มเวลาบริการผู้ป่วยนอกตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. จากปกติตรวจเฉพาะช่วงเช้า

“มีโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลอำเภอ 6 แห่งเท่านั้นที่ยังมีแพทย์ให้บริการเพียง 1 คน จากปกติต้องมีราว 3-4 คน ได้มอบเป็นนโยบายแล้วว่าต้องเพิ่มแพทย์ให้เกลี่ยจากภายในจังหวัดก่อน หากไม่สำเร็จจะต้องให้ผู้ตรวจราชการพิจารณา แต่จะต้องคำนึงถึงค่าตอบแทนของแพทย์ที่เหมาะสมด้วย ส่วนหลังเริ่มต้นการเก็บในวันที่ 1 กันยายนนี้แล้วเกิดปัญหาก็ต้องแก้ไขเป็นระยะๆ” นพ.ไพจิตร์กล่าว

นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล จ.นครศรีธรรมราช อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า เท่าที่ฟังจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลระดับจังหวัดหลายแห่งเชื่อว่าส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นนโยบายต้องทำตาม แต่ในทางปฏิบัติจะไม่ยึดติดกับรูปแบบการสั่งการจากส่วนกลาง แต่จะดำเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละแห่งและส่วนตัวจากการพูดคุยกับเพื่อน ผอ.โรงพยาบาลระดับอำเภอเกี่ยวกับนโยบาย 30 บาท ส่วนใหญ่จะไม่เก็บ ไม่ทำ ไม่ประกาศ ยึดหลักไม่เก็บแต่ไม่ขัด แค่ตั้งตู้รับบริจาคแล้วมีคณะกรรมการกำกับดูแลส่วนเงินนำเข้าเป็นบำรุงโรงพยาบาลหรือมูลนิธิจะได้รับมากกว่าการจ่ายแค่ 30 บาท

ผอ.โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเขตภาคใต้ กล่าวว่า การเรียกเก็บ 30 บาท ไม่ได้ทำให้คนใช้บริการน้อยลงอย่างที่มีการคาดหวัง หากจะดำเนินการนโยบายนี้จริงๆ ควรต้องให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งทำตามความเหมาะสมของโรงพยาบาล ไม่ควรใช้นโยบายในเชิงสั่งการ เนื่องจากโรงพยาบาลมีหลายระดับ ความพร้อมแตกต่างกัน

 

 

 

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ระบบประกันสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร