อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

“เป็นคนดี ไม่เบียดเบียนใคร แม่สอนเพียงเท่านี้ นอกนั้นจะกระทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ทั้งงานในบ้านนอกบ้านและดูแลลูกๆ ทั้ง 3 คน แม่ทาได้หมด และทำได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ที่สำคัญแม่ยังให้ความไว้ใจแก่ลูกๆ ว่าจะไม่ทำอะไรเสียหาย ทำให้เรารู้จักดูแลตัวเองและเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง แบบอย่างของแม่ในวันวานจึงกลายเป็นต้นแบบที่หยิบนามาใช้กับหน้าที่การงานและการดูแลครอบครัว และยิ่งประจักษ์ชัดว่าคำสอนผ่านการกระทำของแม่มีค่ามากเพียงใด เมื่อยามที่มีลูกเป็นของตัวเองซึ่งก็พยายามถ่ายทอดทุกสิ่งอย่างที่แม่เคยสอน ปลูกฝังให้ลูกของเรา สิ่งที่ได้กลับมาคือเขาเป็นคนดี มีความคิดดี ยิ่งวันที่ลูกกราบเท้าเราด้วยความเคารพทั้งที่ไม่ได้ร้องขอ คือสิ่งที่ภูมิใจที่สุดแล้ว”

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร