คอลัมน์ เก็บมาเล่า: จัดสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 5

มติชน ฉบับวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรม การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2555 กล่าวว่า กำหนดจัดประชุมสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 “ทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ” วันที่ 18-20 ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีการพิจารณาในวาระต่างๆ อาทิ การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก 24 ชั่วโมง กรณีเด็กไทยกับไอที เพื่อหาทางแก้ปัญหาเด็กติดเกม พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ เป็นต้น

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร