วิทยานั่งหัวโต๊ะถกคุมราคายา

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

โพสต์ทูเดย์ -“วิทยา” นั่งเป็นประธานประชุมด่วน เปิดช่องคุมราคายา

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบัญชียาแห่งชาติ ได้มีคำสั่งเรียกประชุมคณะกรรมการเร่งด่วนในวันที่ 21 ก.ย.นี้ แต่เนื่องจากติดภารกิจจึงมอบหมายให้นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข(สธ.) ทำหน้าที่ประธานการประชุมแทน

ทั้งนี้ วาระการประชุมกำหนดพิจารณา3 ประเด็น ประกอบด้วย 1.การจัดปรับอำนาจคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาและคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ 2.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดอื่นๆประมาณ 5 ชุด(ยกเว้น 2 ชุดแรก) 3.แต่งตั้งคณะกรรมการสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 10 ราย

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า การจัดปรับอำนาจครั้งนี้จะพิจารณาโอนย้ายอำนาจของ 2 คณะอนุกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ต่อรองราคายาและกำหนดราคากลางยา รวมถึงพิจารณายาบรรจุลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ จากเดิมที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาฯให้มาขึ้นตรงกับคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่าย ค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์

“กรรมการพัฒนาระบบยาฯ มีนายกฯเป็นประธาน กรรมการมาจากหลายส่วนขณะที่กรรมการกำหนดระบบบริหารยาฯมีรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นประธาน ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เป็นฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ” แหล่งข่าวเปิดเผย

ขณะที่นักวิชาการระบุในเวทีอภิปรายเรื่องการจัดทำFTA Thai-EU ต่อการเข้าถึงยา เมื่อวันที่18 ก.ย. ว่ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีจุดยืนสอดคล้องกับบริษัทยาข้ามชาติและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ จึงเร่งการเจรจาโดยไม่รอผลศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ

 

 

 

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน FTA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร