มอบรางวัลสถานประกอบการ + สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

http://www.tv5.co.th

Post : Wednesday 26 September 2012-17:22:58

มอบรางวัลสถานประกอบการ + สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชื่นชมสถานประกอบการที่มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบจากอุตสาหกรรม ต่อสุขภาพอนามัยของส่วนรวม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติและจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2554 ในอุตสาหกรรม 35 ประเภท อาทิ อุตสาหกรรม พลังงาน คมนาคมขนส่ง การทำเหมืองแร่ ที่มีผลทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพอนามัย อาทิ ภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก ภัยแล้ง ฝนตกหนัก ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้ทุกฝ่ายตระหนักและร่วมมือป้องกันแก้ไข ปัจจุบันมีผู้ประกอบการผ่านคุณสมบัติเข้ารับรางวัลถึง 68 โครงการ ซึ่งการมอบรางวัลครั้งนี้จะเป็นกำลังใจนำไปพัฒนา รักษาระดับมาตรฐาน และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สถานประกอบการอื่น

ขณะที่นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แถลงข่าว เป็นห่วงชุมชนสำลักควัน แนะกฎเหล็กคุมเข้มโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่สร้างมลพิษ ต้องทำรายงานประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัญหาสุขภาพของคนไทยไม่ได้มาจากการดำเนินชีวิตประจำวันเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่เลวร้าย พร้อมเตรียมจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 ขึ้นในวันที่ 18-20 ธันวาคมนี้ ที่ ไบเทค

 

 

 

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แถลงข่าว NHA 55 ประเด็น สวล. และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร