คอลัมน์ เก็บมาเล่า: จัดสมัชชาสุขภาพครั้งที่5

มติชน ฉบับวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายให้แก่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) เพื่อพิจารณาและนำเข้าสู่การระดมความคิดเห็นทั้งประเทศในการประชุมใหญ่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 18-20 ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ว่า มีการพิจารณาร่างมติทั้งสิ้น 9 เรื่อง อาทิ การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาพในบริบทสังคมไทย เรื่องความปลอดภัยทางอาหาร การพัฒนากลไกที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก 24 ชั่วโมง: กรณีเด็กกับไอที พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ เป็นต้น

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ประธานคจ.สช., แถลงข่าวสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร