ภาพข่าว: แมงเม้าท์เข้าสังคม: ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ประธาน คจ.สช. แถลงข่าวร่วมกับ กรรณิการ์บรรเทิงจิตร สุชญา อัมราลิขิต นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ดร.สมศักดิ์สุขวงศ์ ฯลฯ เรื่องการจัดงาน “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5″ ภายใต้แนวคิด”ทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ” ซึ่งจะมีขึ้นวันที่ 18-20 ธ.ค. 55 ณ ไบเทค บางนา

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ประธานคจ.สช., แถลงข่าวสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร