ภาพข่าว: แวดวงธุรกิจ: สุขภาพแห่งชาติ

สยามกีฬา ฉบับวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ประธาน คจ.สช.เป็นประธานแถลงข่าวร่วมกับ กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร, สุชญา อัมราลิขิต, นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา และ ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ และคณะกรรมการในการจัดงาน “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5” ภายใต้แนวคิด “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง 18-20 ธ.ค.55 นี้ ที่ไบเทค บางนา

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แถลงข่าวสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร