ก.อุตฯถกเลิกแร่ใยหินอีกหวังเร่งเสนอครม.สิ้นปีนี้

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ASTVผู้จัดการรายวัน -นายวิฑูรย์สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.)ไปเปิดเวทีสัมมนาใหญ่ที่ต้องเชิญผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภคให้ครบทุกหน่วยงานเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการจัดทำร่างแผนยกเลิกการใช้และผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ภายใน 2-3 สัปดาห์ก่อนที่จะทำเรื่องสรุปในการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบต่อไป

นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ รองอธิบดีและรักษาการอธิบดี กรอ. กล่าวว่าเดิม กรอ.เตรียมที่จะเสนอร่างกรอบการยกเลิกการใช้และผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้แร่ใยหินภายในต.ค.นี้แต่ เนื่องจากยังมีความเห็นที่ขัดแย้งกันหลายหน่วยงานจึงต้องหาเวทีในการรับฟังความเห็นให้ทั่วถึงอีกครั้งตามนโยบายปลัดฯ

ประกอบกับกำลังหามาตรการที่จะดูแลผลกระทบต่อผู้บริโภคเนื่องจากการใช้สารทดแทนเพื่อเลิกใช้แร่ใยหินจะมีผลต่อระดับราคาสินค้าให้สูงขึ้นโดยกำลังดูในเรื่องของภาษีการค้าต่างๆ

สำหรับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถึงแนวทางการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในสินค้า 5 ประเภทได้แก่ กระเบื้องมุงหลังคา ให้ 1-2 ปีแรกทำวิจัยพัฒนา ในปีที่ 3 กำหนดให้เลิกใช้แร่ใยหินในกระเบื้องลอนใหญ่เมื่อครบ 5 ปี ทุกโรงงานต้องยกเลิกหมดกระทรวงเบื้องยางปูพื้นและกระเบื้องแผ่นเรียบให้เวลาปรับตัว 2 ปี ปีที่ 3 ให้ยกเลิกการใช้ทั้งหมด

ท่อน้ำแรงดันสูงหรือท่อซีเมนต์ใยหินให้ยกเลิกใช้เป็นขั้นบันไดโดยปีที่ 5 ต้องลดการใช้ 100% ส่วน เบรกและคลัตช์ ให้เวลาปรับตัว 5 ปี ใน 2 ปี จะต้องเลิกใช้แร่ใยหินในผ้าเบรกและคลัตช์ในรถจักรยานยนต์ และ 5 ปีเลิกใช้หมด

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวว่า ได้ยื่นหนังสือถึงกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 22 ต.ค.เพื่อคัดค้านการกำหนดเลิกใช้แร่ใยหินเนื่องจากผู้เลี้ยงสุกรฯและอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในการสร้างโรงเลี้ยงสัตว์เพราะหลังคาที่ผลิตจากใยหินแข็งแรงกว่าและสำคัญราคาถูกกว่ามาก

ขณะที่การผลักดันของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่อ้างว่าแร่ใจหินทำให้ก่อมะเร็งนั้นน่าจะไปดูเรื่องเหล้า บุหรี่ควันรถมากกว่า ควรจะปล่อยให้ผู้บริโภคเป็นฝ่ายเลือกใช้ เพราะกระเบื้องมุงหลังคานี้ใช้กันมาหลายสิบปีไม่เช่นนั้นคงเป็นมะเร็งกันหมด

แหล่งข่าวจาก บมจ.มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์กล่าวว่า รัฐควรจะยกเลิกการใช้แร่ใยหินใน 5 ผลิตภัณฑ์ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องมีกรอบเวลาให้ปรับตัวถึง 5 ปีเพราะที่ผ่านมาให้เวลามามากแล้วและมีข้อมูลยืนยันที่หลายประเทศต่างก็แบนสินค้าที่ใช้แร่ใยหินเพราะมีผลกระทบต่อสุขภาพ

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร