ชี้เอฟทีเอ’ไทย-อียู’ทำค่ายาพุ่ง

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวการประชุมเรื่อง “ข้อคิดเห็นต่อการเปิดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (อียู) ในประเด็น : Data Exclusivity และ Paterm Extension” มีผู้แทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และภาคเอกชนเข้าร่วม ว่า กลุ่มศึกษาข้อตกลงการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ วอทช์) ได้ติดตามการเจรจาการค้าเสรีที่มีผลกระทบต่อการเข้าถึงยาและการเข้าถึงการรักษามาอย่างยาวนาน ในส่วนการเจรจาเอฟทีเอกับอียู มีการศึกษาของสถาบันวิชาการหลายแห่ง โดยเฉพาะของหน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า ในปีที่ 5 นับจากปล่อยให้มีการผูกขาดข้อมูลยา หรือที่เรียกว่า Data Exclusivity ค่าใช้จ่ายด้านยาของไทยจะสูงขึ้นอีก 81,356 ล้านบาทต่อปี และเมื่อมีการขยายการคุ้มครองสิทธิบัตรยา หรือ Patent Term Extension เพิ่มขึ้นอีก 5 ปี ส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายด้านยาเพิ่มขึ้นอีกเป็น 27,883 ล้านบาทต่อปี ภาพรวมผลกระทบจาก 2 เรื่องอยู่ที่กว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี

น.ส.กรรณิการ์กล่าวว่า ไทยเคยมีบทเรียนเรื่องทำนองนี้มาแล้วจากการแก้ไข พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2535 ที่มีการขยายอายุสิทธิบัตรจาก 15 ปี เป็น 20 ปี ส่งผลให้มูลค่าการใช้ยาของไทยเปลี่ยนไปจากที่การใช้ยาในประเทศร้อยละ 72 ปัจจุบันใช้ยาสิทธิบัตรถึงร้อยละ 69 คาดว่าสิ้นปี 2555 จะเพิ่มเป็นร้อยละ 75 และยืนยันว่าไม่ได้ค้านการเจรจาการค้าเสรี แต่ต้องการเห็นการค้าที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

“ก่อนที่รัฐบาลจะเดินหน้าเรื่องนี้หรือนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ควรรอผลการศึกษาผลกระทบที่เป็นการดำเนินการร่วมระหว่าง อย.กับ สช. ที่จะเสร็จในเดือนมิถุนายน 2556 ก่อน หากรัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้โดยไม่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก็สุ่มเสี่ยงที่จะผิดรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ดังนั้น ก่อนดำเนินการทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศ ครม.ต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและชี้แจงต่อรัฐสภาในสาระของสัญญานั้นด้วย” น.ส.กรรณิการ์กล่าว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน FTA และติดป้ายกำกับ , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร