คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ข้าวสุพรรณเคมีสูง

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจัดแถลงข่าวเรื่องทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ อนาคตความปลอดภัยทางอาหารของไทย โดยนายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี และคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็น ความปลอดภัยทางอาหารและการแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กล่าวว่า ในปี 2554 ไทยมีการนำเข้าสารเคมีถึง 87 ล้านกิโลกรัม มูลค่า 22,000 ล้านบาท จากการที่เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้ศึกษาการใช้สารเคมีในนาข้าวของเกษตรกรจำนวน 200 ราย ใน 5 อำเภอ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2555 พบว่ามีการใช้สารเคมีในนาข้าวคิดเป็น 30% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ที่จากเดิมมีการใช้เพียง 7-10% เท่านั้น โดยมีการฉีดสารเคมีเฉลี่ย 12 ครั้งต่อ 1 ฤดูกาลผลิต ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ากลัวเนื่องจากชาวนาต้องการได้ผลผลิตมากขึ้น เพื่อนำไปจำนำตามโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดโครงการนี้หากไม่ได้รับการกำกับควบคุมคุณภาพของข้าวในระยะยาวก็จะส่งผลกระทบย้อนกลับมาทำลายทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค ดังนั้นรัฐบาลจึงควรดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวแบบมีเงื่อนไขในเรื่องการปรับปรุงการผลิต

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร