พยาบาลเฮ!นายกฯแก้ปัญหา นำเรื่องเข้าครม.11ธ.ค.นี้ หมอสงขลาร้องรมว.ศธ.ช่วย

พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.เวลา 10.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ตัวแทนเครือข่ายพยาบาวิชาชีพนำโดย น.ส.ศิริรัตน์ วงษ์บุดดา ประธานเครือข่ายได้เข้าประชุมร่วมกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ตึกไทยคู่ฟ้า โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือด้วย อาทิ นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นายกสภาการพยาบาล,นายกสมาคมพยาบาล, ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการชมรมสหวิชาชีพทางการแพทย์ฯ

นพ.ประดิษฐ์ แถลงว่า เป็นการรายงานผลการปรึกษาหารือระหว่างลูกจ้างชั่วคราว สภาวิชาชีพสมาคมพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้ข้อสรุปแล้วโดยทุกฝ่ายถือว่าวันนี้เป็นวันแห่งความสุข ของทุกคน ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้ชื่นชมข้อสรุป โดยกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการทยอยรับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวขึ้นมาเป็นข้าราชการประจำในอัตราปีละ 7,547 อัตรา เป็นเวลา 3 ปี ซึ่งในส่วนของลูกจ้างชั่วคราวที่ขณะนี้มีอยู่ประมาณ30,100 อัตรา ในส่วนที่เหลือก็จะทำสภาพการจ้างขึ้นมาเป็นสภาพที่เรียกว่าพนักงานของกระทรวงฯซึ่งสภาพการจ้างนั้นก็เพื่อที่จะทดแทนสิทธิประโยชน์ที่เสียไปจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งเป็นการชดเชยในระหว่างที่รอบรรจุเป็นข้าราชการก็สามารถเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขไปก่อนเพื่อจะแก้สิ่งที่ได้เสียไป

นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกฯกล่าวว่า นายกฯติดตามมาโดยตลอดจนกระทั่งรมว.สาธารณสุข ได้พยายามแก้ปัญหาให้ ซึ่งนายกฯจะเร่งรัดให้เร็วที่สุดและจะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันที่ 11 ธ.ค.นี้ และบอกด้วยว่าตัวแทนลูกจ้างชั่วคราวทั้งหลาย ต่อไปก็ไม่ต้องกลัวในการที่จะได้บรรจุในปีต่อๆ ไปซึ่งก็จะดำเนินการให้ตลอด และหากมีการล่าช้าให้มาหาได้ทันที

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า กระทรวงฯอยู่ระหว่างแก้ไขระเบียบให้ลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมด เพื่อจ้างงานในฐานะที่เป็นพนักงาน คาดว่าจะสามารถเปลี่ยนจากสถานะในปี 56 ส่วนการบรรจุข้าราชการที่ได้รับอัตราใหม่นั้น ก.พ.ก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมครม.ในวันที่ 11 ธ.ค.เช่นกัน หลังจากนั้นกระทรวงฯ จะเร่งบรรจุราชการชั่วคราวให้เป็นพนักงานโดยมีเงื่อนไขคือ 1. อายุงานของลูกจ้างชั่วคราว 2. ภาระงานของแต่ละโรงพยาบาล 3.ลูกจ้างที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในชนบทจะถูกพิจารณาก่อน4. ภารกิจของลูกจ้างนั้นๆ

นายสุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดฯสธ. กล่าวว่า การที่ลูกจ้างชั่วคราวเข้ามาเป็นพนักงาน จะได้รับสิทธิประโยชน์คือ รับอัตราเงินเดือน 1.2 เท่าของเงินเดือนข้าราชการ (เฉพาะสายวิชาชีพ) สิทธิเรื่องการลาประเภทต่างๆ เหมือนราชการ สิทธิตามกฎหมายประกันสังคม เช่น ค่ารักษาพยาบาล การสงเคราะห์บุตร และค่ารักษาพยาบาลสำหรับทายาทสายตรง สิทธิในการรับสินเชื่อธ.ออมสินธ.อาคารสงเคราะห์ สิทธิบัตรเครดิตธ.กรุงไทย ไม่มีเงินประจำตำแหน่ง แต่ได้รับสิทธิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเลื่อนค่าจ้างปีละ 1 ครั้ง ภายในวงเงิน 6% ต่อปีเท่าขรก. (พนักงานราชการ วงเงิน 4%) ระยะการจ้างงานเปลี่ยนเป็น 4 ปี จากเดิมจะจ้างปีต่อปี โดยวันเดียวกันนี้ นายกฯน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ลงนามในสัญญาของกระทรวงการคลังเพื่อให้สำนักงบประมาณเสนอต่อครม.วันที่ 11 ธ.ค.เช่นเดียวกัน

น.ส.วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาลเปิดเผยว่า วันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสุขมากที่สุดที่พวกเรากลุ่มลูกจ้างชั่วคราวรอคอยมา เพราะเริ่มร้องขอมาตั้งแต่ปี 47 ดังนั้น วันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้แก้ปัญหาทุกสาขาวิชาชีพ ไม่ใช่เพียงสาขาใดสาขาหนึ่งยินดีที่จะร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาต่อ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แก้ปัญหามานานมาก เพิ่งจะเริ่มมาก้าวกระโดดในไม่นานนี้

รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผย จากการหารือกับนายกฯส่วนใหญ่พอใจ แต่ได้ขอให้บรรจุเป็นขรก.ปี56 จำนวน 2 ครั้งคือเดือนมกราคมและตุลาคมและบรรจุครั้งที่ 3ในเดือนตุลาคม 57 ซึ่งนายกฯมอบหมายให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา

“ที่เรานัดหยุดงานวันที่ 1-3 ม.ค.ก็ไม่หยุดแล้วขอรอดูผลการประชุมครม.วันที่ 11 ธ.ค.ก่อน ว่านายกฯทำได้อย่างที่รับปากหรือไม่แล้วค่อยดำเนินการอีกครั้ง”วันเดียวกัน เวลา12.00 น. กลุ่มสหสาขาวิชาชีพสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบา ลส งข ลานครินทร์ นำโดยนายมนูญ หมวดเอียดพยาบาลวิชชาชีพ เข้าพบนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกฯและรมว.ศึกษา เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีที่ตัวแทนแพทย์ พยาบาล เภสัชศาสตร์ ทันตแพทย์นักกายภาพบำบัด ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้ยื่นหนังสือถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในการประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อขอให้บรรจุบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นขรก.

โดยนายมนูญ ระบุว่า รพ.สงขลานครินทร์ เป็นรพ.ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่จะไม่ได้รับการดูแลจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เหมือนแพทย์และพยาบาลทั่วไป เพราะถือว่าเป็นโรงเรียนแพทย์ที่อยู่ในสังกัด ศธ. จึงไม่ได้สิทธิประโยชน์เหมือนสาธารณสุขและก็ไม่ได้รับส่วนที่บุคลากรทางการศึกษา ได้รับอีกเช่นกัน เพราะถูกลืม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามมติครม.ปีพ.ศ.2541-2544 ที่มีนโยบายให้ลดจำนวนข้าราชการลง เพื่อควบคุมรายจ่ายของรัฐบาล ขณะเดียวกันรัฐบาลก็พยายามผลักดันมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงไม่มีการบรรจุบุคลากรทางการแพทย์เป็นข้าราชการตั้งแต่ พ.ศ. 2541 แต่จะจ้างในตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างชั่วคราวแทน ซึ่งก็ไม่ต่างกันเพราะได้รับสิทธิแค่ประกันสังคม

ดังนั้นมีการทยอยลาออก เพราะรู้สึกขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน ในขณะที่รับเงินเดือนน้อยดูแลคนจำนวนมาก แต่กลับไม่สามารถใช้สวัสดิการแบบข้าราชการได้ ต้องไปใช้ประกันสังคมแม้แต่แพทย์ระดับรองศาสตราจารย์ (รศ.) ยังใช้สิทธิเบิกค่ายาบางรายการไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นลูกจ้างต้องใช้สิทธิประกันสังคมเท่านั้น ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล จึงลาออกและหันไปทำงานโรงพยาบาลเอกชนแทน เพราะแม้ว่าจะใช้สิทธิประกันสังคมเท่ากันแต่เงินเดือนสูงกว่า และงานเบากว่า

นายพงศ์เทพ กล่าวว่าจะขอศึกษารายละเอียดต่างๆ ก่อน เพราะเพิ่งทราบเรื่อง แต่ถ้าหากมีช่องทางก็ยินดีจะช่วยเหลือ

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน กำลังคน และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร