ม.จุฬาฯ เปิดโต๊ะเสวนาม.จุฬาฯ เปิดโต๊ะเสวนาปฏิรูปการศึกษาไทยรับยุค AEC

GLOBAL BUSINESS ฉบับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

 เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม SIRNet และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนสำนักงานปฏิรูป สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ ม.จุฬาฯ เปิดโต๊ะเสวนาผลสำรวจ อึ้งงบฯ การศึกษาไทยสูง จี้รัฐอัดฉีดงบฯ ลงกลุ่มเด็กเล็ก

นายแบ๊งค์ งามอรุณโชติ นักวิชาการ เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet) เปิดเผยในงานเสวนา จน-รวย ในโรงเรียน : สู่ระบบการศึกษาที่มองเห็นความ เหลื่อมล้ำว่า “แม้จะมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น แต่เมื่อพิจารณาจากระดับการศึกษาพบยังมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอยู่มาก ทั้งจากความแตกต่างทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงกลุ่มอายุที่ทำให้โอกาสทางการศึกษาไม่เท่าเทียม”ทั้งนี้ผลสำรวจฯ พบว่าเด็กที่มีโอกาสทางการศึกษาจะเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวมีฐานะ โดยภาคอีสานและภาคใต้เป็นภาคที่มีโอกาสได้เรียนน้อยที่สุด นอกจากนี้เด็กในเขตพื้นที่ชนบท มีโอกาสเรียนน้อยกว่าเด็กในเขตพื้นที่เมือง

ขณะเดียวกันกลุ่มเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนงบฯ น้อยกว่าเด็กโตเฉลี่ยประมาณ 24,066 บาทต่อคนต่อปี และมีเด็กเพียง 54.8% ที่มีโอกาสศึกษาต่อ ในระดับมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ยังพบว่า มีการหยุดเรียนเกิดขึ้นมากภายหลังจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะเหลือผู้เรียนต่อประชากรวัยเรียนราวกึ่งหนึ่งเท่านั้น การทุ่มงบฯ แก่ผู้เรียนในระดับสูงมากกว่าผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นการจ่ายงบประมาณสูงให้แก่ประชากรส่วนน้อย

 

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน sirnet และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร