จี้รัฐเร่งแก้อีสาน-ใต้ไอคิวต่ำ54.8%ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัย

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

 นายแบ๊งค์ งามอรุณโชติ นักวิชาการเครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet) เปิดเผยในงานเสวนา “จน-รวยในโรงเรียน: สู่ระบบการศึกษาที่มองเห็นความเหลื่อมล้ำ” โดยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนสำหรับงานปฏิรูป สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลการสำรวจสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย ว่า เด็กมีโอกาสทางการศึกษาและได้เรียนต่อในระดับชั้นที่สูงเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวมีฐานะ โดยภาคอีสานและภาคใต้มีโอกาสได้เรียนน้อยที่สุดและมีสติปัญญา (ไอคิว) ระดับน้อยที่สุด ขณะที่กรุงเทพฯ ภาคกลางมีระดับไอคิวสูงสุดและมีโอกาสสูงสุด เด็กยอกเขตเทศบาลมีโอกาสเรียนน้อยกว่าเด็กในเมือง (ในเขตเทศบาล)

ส่วนกลุ่มเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนงบประมาณน้อยกว่าเด็กโต เฉลี่ย 24,066 บาทต่อคนต่อปี กลุ่มนักศึกษา 34,416 บาทต่อคนต่อปี และมีเด็กเพียงร้อยละ 54.8 ที่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย มากกว่านั้นหากพิจารณาการออกจากการศึกษา (Drop out) พบว่าจะเกิดขึ้นมากภายหลังมัธยมศึกาปีที่ 3 และเมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะเหลือผู้เรียนต่อประชากรวัยเรียนเพียงราวกึ่งหนึ่ง ดังนั้น จึงมีแนวคิดเสนอให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณอย่างทั่วถึง โดยให้ความสำคัญลงไปที่กลุ่มเด็กเล็กมากขึ้น รวมถึงให้ความสำคัญกับมาตรกรสำหรับเด็กระดับปฐมวัยมากขึ้น และเสนอให้มีการปรับแก้เครื่องมือชี้วัดผลการดำเนินงาน (เคพีไอ) ของอาจารย์ให้มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของนักเรียนมากขึ้น

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน sirnet และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร