สช.ดัน’เดิน-ปั่น’เพื่อสุขภาพ

มติชน ฉบับวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ดร.ศิรินา ปวโรฬาร วิทยา ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ง ชาติ (คจ.สช.) แถลงในหัวข้อ “มองอนาคตนโยบายส่งเสริมการเดินและใช้จักรยาน” ว่า ในวันที่ 18-20 ธันวาคม จะมีการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ” เพื่อเสนอให้มีการสนับสนุนให้ภาคีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศ ทุกองค์กร ส่งเสริมและสนับสนุนการเดินและการใช้จักรยานเป็นวิธีการเดินทางในระยะสั้นที่สำคัญในเขตเมือง พร้อมขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดเป็นโยบายหลัก ให้กระทรวงคมนาคมส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะด้วยการเดินเท้าและใช้จักรยาน รวมถึงกำหนดพื้นที่จำกัดความเร็วของยานยนต์ในเขตเมือง และเขตชุมชน

 

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แถลงข่าวสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร