ภาพข่าว: คอลัมน์ เลขที่๑ ซอยปลื้มมณี: สมัชชาสุขภาพ

Untitled6

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ประธาน คจ.สช. เปิดงาน “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5” ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ โดยมี ระเบียบวาระการประชุม 9 ประเด็น อาทิ จัดโครงสร้างส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ เป็นต้น ที่ ไบเทค บางนา

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ประชุมสมัชชาฯปี55 และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร